Lunes, Abril 9, 2012

orasyonPANGBUKAS SA KULOG AT KIDLAT NA NASA ALAPAAP

SATUS BATOMATAC IUCTAC VITMA ZITURMA PAX ZAX AXZ


Kung kayo po ay susugurin ng taong kinukulam para kayo ay saktan banggitin po lamang ninyo ang oraciong ito at ihihip sa kanya ay siguradong hindi siya makakaalis sa kanyang pagkakatayo.

Naito po ang Orascion:

CAPIPIS SOLDALA CAMPISPIP-PO
susi: CALAHOS CHOBITROS


Ang sampung ngalan ng diyos na sang-ayon kay moses na kapag sinulat sa papel o inukit sa medalya ay nagbibigay ng MAGANDANG SUERTE O KAPALARAN.

Naito po ang sampung ngalan ng diyos:

EL, ELOHA, ELOHIM, JEVE, SABAOTH, SHADAY, JAH, EHIEH, ADONAY, JEHOVAH

Naito po ang mga salitang kinasisilawan ng masasamang espirito o lamang lupa.Kung ang isang tao ay kinukulam ay banggitin po lamang ang mga salitang ito sa kanyang harapan at sigurado po na ang taong ito ay takot na takot at silaw na silaw sa taglay mong kapangyarihan.

Naito po ang ORASCION:
LEISACLEIGUR LEITUR CHRISTUM EGOSUM PACTUMDOMINUMNOSTRUM


ORASCION na pamako sa masamang espirito. Kung ang isang taong kinukulam lumlaban at nais mong ipakoang kanyang mga kamay at paa saan mang sulok ng kanilang tahanan ay banggitin po lamang ninyo ang orascion na nasa ibaba nito at ihihip sa inyong daliri na sabay lapat ng kamay sa ding ding ng taong kinukulam ay para siyang ipinako sa krus.

Naito po ang orascion:
IGSAC PERDIMIT EGOLHUM PINACUAN PHU


Orascion ni san cristobal ng maligtas sa lahat ng kapanganiban, salot, bagyo, sunog at mga iba pa.

DEUS KO, IPAGKALOOB MO SA TANANG NAPAPATANGKILIK SA IYO NA KAMIY ILIGTAS SA MGA SALOT, LINDOL, AT PAGKAKASUNOG. TANGKILIKIN MO PO KAMI DEUS KO. DEUS KO HABANG NABUBUHAY AKO AY ILIGTAS SA MGA KAPAMAHAKAN NA MANGGAGALING SA INYONG KAPANGYARIHAN. AMEN VEHUIAH JELIEL SITAEL ELEMIAH MAHASIAH SELAHELJEHOVA SALVAME.


Kapangyarihan upang magkasundo at mag-ibigan ang mag-asawa. Bigkasin po lamang ninyo sa tuwi-tuwina
ang ORASCION na nasa ibaba nito sa harapan ng inyong asawa at sigurado po kayo ay kanyang mamahalin.

ORASCION:
FORNEUS tayoy magkakasundo,
FUR FUR akoy iyong mamahalin
TIRINTORIAN CALIHILO HAMIDA


2.ORASCION para maghiwalay ang nagmamahalan o ang magkalaguyo.

Limang kutsara ng tubig na ihalo sa bawat pag-inom ng sofdrinks, kape, sopas, beer o anumang inumin.

Paunawa: Bigkasin o usalin ang pangalan at apelyido at ang orascion na nasa ibaba nito at ihihp sa bawat painom na iyong gagawin sa mga taong nagmamahalan o nagsasama.

Naito po ang Orascion:
MISERERE MIHI HACHOC MEUM KAD KAYOY HINDI NA MAGKAKASUNDO AT TULUYAN NA KAYONG MAGKAKAHIWALAY.

3. Kapangyarihan sa PAG-IBIG sa abot po ng iyong tanaw sa iyong nililigawan ay titigan mo siya ng ubos diin at saka usalin ng tatlong beses sa iyong isipan ang orascion ito at siguradong hindi mapapalagay ang iyong minamahal habang hindi kayo nagkikita o nagkakausap na dalawa.

Naito po ang orascion:
IN NOMINE PATRI ET FILI ET ESPRITU SANCTI at banggitin ang pangalan ng sinisinta mo o ng iyong minamahal,
HINDI KA MAPAPALAGAY HANGGAT HINDI TAYO NAGKAKAUSAP NA DALAWA JESUS DIOSTI DOMINE AGNUS DEI JESUS DOMINO INRI EDEUS GEDEUS DEDEUS DEUS DEUS DEUS EGUSUM GAVINIT DEUS MAGSIAS BULHUM


Panalangin sa SAGRADA PAMILIA O TATLONG PERSONAS:

JESUS DOMINO NINO JESUS QUEM TEMBLA EL NINO, JESUS MARIA Y JOSEPNET VERBUM ACTUMES ET HAVIT AVIT ABIT HINOBIS ANGELORUM DOMINO AVE VERITAS NUTIS PULISTAS SABUTOLARO BILILA LENISTE NAZARENUM ATAMIA MITAM NADURIGNUM CABIBINIO CABILIGNUM TISDE SAPITISEM SUBSUM SANCTUM.


Panalangin at pagbati sa ANGEL DE LA GUARDIA:

ANGEL NG DIOS, TAGATANOD KONG MAHAL, NA ANG PANGINOON SA IYO AKOY HINABILIN, SUMAPILING KANG LAGI, ANGEL NA BANAL, AKOY TANGLAWAN, INGATAN, PAMAHALAAN AT AKAYIN, IN CONSPECTUS ANGELORUM PSALM TIBI DEUS MEUS ADORABLE  AL TEMPLUM SANCTUM TUUM ET CONFITEBUR NOMINI TUO MACMAMITAM SALSEDAS LUMPACAS PEREIT AVOBIS CAPACSAC COPNUM PANAPTAM SABAB PAAP SARAS MOMOMOM.

Pagkilala ng kapalaran o hantungan ng isang tao sa pamamagitan ng NUMEROS MAHIKOS at 22 ARKANO. Ang ibig sabihin ng ARKANO ay isang kalihimang tago na may kimkim na iniyu-ulat sa kabuhayan at hantungan ngmga tao.

NARITO ANG MGA KATITIKAN NG GULONG NI PINTAGOS (NUMEROS MAHIKOS)

          A-1     G-10         M-19      S -20
          B-2      H-28        N-26       T -6  
          C-4      I-15         O-28       U - 9    
          D-5      J-15         P-77       V- 9  
          E-3      K-16        Q-27      W -12
          F-8      L-21         R-11       Y-50     Z-70

At narito naman ang 22 ARKANO ng aklat ni thot at ng kanyang pangalan at kahulugan:
                 
1. ALEF- Kasanayan,katusuhan,diplomasya.
2. BETH- Mga kalihiman,kahiwagaan.
3. SHIMEL- Pagpaparami,pagtubo,kasariwaan,katalinihan.
4. DALETH- Kapangyarihan,kalagayang matatag.
5. HE- Karunungan,pagdidiwa,mapaglikha.
6. VAU- Pag-ibig,kagandahan,mapang-akit.
7. ZAIN- Abulo,tulong ng langit.
8. HETH- Katarungan,pagtatapat.
9. TETH- Kabaitan, pananampalataya.
10. JUD- Gulong ng palad,hantungan.
11. CAF- Lakas ng diwa,masigla,mapaggawa.
12. LAMED- Pagtalima,gawa,paghihirap.
13. MEM- Pagkamatay,pagkasira,pagkawala.
14. NON- Pagpapalit,pagkakapihitpihit.
15. SAMECH- Di masayod na kalakasan.
16. HAIN- Pagkalubog,biglang kapamahakan.
17. PE- Ang langit,kapalaran,pag-asa.
18. TSADE- Ang tubig,kadiliman,pangingilabot.
19. CAF- Kaliwanagan,apoy,pagpapakilala.
20. RESH- Kaguluhan,balita,kaingayan.
21. SNHIN- Magulong pag-iisip kaululan,himdi timbang.
22. TAU- Katutuhan,kaganapan,lahat kay bathala.

PALIWANAG: Ang ngalang jose rizal ay may 9 na letra o katitikan, kung hahalagan ng mga sinasabi ng mga ARKANO ay makikita natin sa kabilangan ng 9 itong sumusunod:

TETH- Kabaitan,Pananampalataya o religion. Ang ibg sabihin ay siyay mabait sa buong kabuhayan, ngunit siyay mapapalungi sa pananampalataya o religon. Ating pong ganapin ang pagtarok ng kalihimang ito.

HALIMBAWA kay JOSE RIZAL

   J-15                        R -11
   O-8                         I  -15
   S-20                       Z  -70
 E-3                         A  -1
 TOTAL=46              L -21
                                           TOTAL=118
Kung pagtitipunin nating sumahin ang dalawang kabuoang ito ay lumalabas na 164 ay malaki ang bilang sa 22 arkano ni thot ay dapat na gawin ang ganito:
164=1+6+4=11. Ang nuerong 11 ay matutunghayan na sa 22 arkano ni thot at ang nagsasaad ay ganito:
CAF- Lakas ng diwa, masigla, mapaggawa. Ang kinalalabasan nito ay nangangahulugan na si jose rizal ay may malakas na diwa,Sagisag ng mga marurunong.ng mga manunubos,likas na masigla sa ano mang isipin at mapaggawa sa maraming bagay na kanyang ikatatanghal o ikakapahamak.

ORASCION SA KAHOY NA SINUKUAN.
Ito po ay pampasuko sa taong may malakas na kalooban.

PALIWANAG: Ito po ang ORASCION sa kahoy na sinukuan. Sasambitin po lamang ang pangungusap na ito sa kanyang harapan
upang siyay mapasailalim ng iyong kapangyarihan:


SUKUAN LISOMIYA TALUBLE DEPATA LAMTAM SANITAM KURIAM SUKO HUM at idiin ang kanang paa.
Susi: MITAM FEDERCTUM MARIA JESUS HUM

2. ORASCION WALANG SITA.
ito po ang ORASCION: Ng di ka sisitahin ng inyong mga kaaway saan mang lugar. Banggitin po lamang ninyo ang
orascion ito habang kayo ay papalapit sa lugar ng sitahan o silay papalapit sa inyo.
Ito po ang ORASCION:

CRUCEM SPILLAR SANTA MATILDE JESUS DOMINI JESU CHRISTO IN SALVUM NI FACTUM
ET MESEAS QUE BILABIT LISIT NORITAES HOCSIT

3. Orascion upang mapigil ang apoy sa isang pagkakasunog ay dasalin ang mga sumusunod na orasciones at maliligtas ang bahay
nagdadasal.

ORASCION: APOY NG DEUS, MAWALA ANG IYONG INIT, KATULAD NG PAGKAWALA NG INIT NI JUDAS NG PAGTAKSILAN
NIYA SI JESUS NA PANGINOON SA HALAMANAN NG OLIBAS SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS AMEN.

Ngayon upang di na lumipat o dumaiti ang apoy sa inyong bahay ay bigkasin o usalin mo ng buo ang orascion ito sa apat na sulok
ng inyong bahay at isunod mong bigkasin ang pinakasusi.

Naito ang ORASCION:
JUPHAUM HULJHUM SABSITIHIS IPSUB AGLA

Susi: MADMEO ACBIUS ROUDAE SALVAME

4. Orascion ng pagpapahinto ng pamamaga at pagpapahilom ng sugat.

Sambitin o usalin ng tatlong beses ang orascion ito at ihihip sa parting may sugat
o namamaga at siguradong mawawala ang pamamaga at maghihilom ang sugat.

Naito po ang orascion:
SATORA ROBOTA NETABE RATOTTA ESE

Susi: LIATMOR IMPARI CHRISTE ANIMIMA MARIA SANTISIMA SALVAME.

5. Orascion ng pagpapalakas ng memorya ng isang tao. Ang pagganap: Sasambitin po ninyo ang orascion ito bago ka matulog.

Naito po ang orascio:
PAX DOMINE NOSTRI ANGELI DOMINE DOMINE DOMINE PERSICOT DEUS SIMPETERNI OMNIPOTENTE GRIGO VATA JESUS OJERI NUCHUM SALVAME EGO VERBUM CHRISTUM PACTUM ANG ISIP KOY NAPAKATALAS, MABUTI AKONG UMALALA, MADALI AKONG MAGSAULO AUM.

Orascion upang di ka maharang ng masasamang loob saan mang lugar.Banggitin mo lamang ito habang ikaw ay naglalakad:


MAGDAM TIRGAM JUADARITA ALAAYA SARADOC GEATAO TIAPALA GEPARATO GEPIPO CHRISTUM PEPUM BISTE BANGE BESTIPO RICAN TARITAS BUM QUESO DEUS PACTENIT MOLAI MALANAY MOLAO PETAT MATAT HARI ANG DADAAN HAWI KAYONG LAHAT. IGSAC IGMAC EGOLHUM PETIGSAC

susi: PENIVICCIUM LUCCIRIS SALVAME


Orascion na pangsuheto sa masamang tangka sa iyo ng kapwa.

Bigkasin mo lamang ito sa kanyang harapan:


MITIM GLADIUM IN BAGINAM MIHI PATER NUN VIVAT ELIUM SOM ROM DUM

susi: MECUBATUM SALVAME1. Oracion sa pagkababa ng sasakyan upang makaiwas sa disgrasya

SPIRITO AMATAR ADARSI OLIOM FACTORIM ABISMO AMEN

2. Sa lakas -- bulong sa kamay tatlong tapik sa bubuhatin

BATO CRISTE ARMA BACALARA

3. Lakas -- tatlong tadyak sa lupa

SANTONG JOB TIRAC BATO TIRAC BATO TIRAC BATO

4. Orasyon kung mag-iiwan ng gamit upang hindi pakialaman

SABARAC HABARAC HABARAC SARAC OLAP

5. Orasyon habang naglalakbay ang sasakyan

VERBO JESUCRISTO JESUS IMPASI

at

JESUS CHRISTI SALVE ME
JESUS CHRISTI LIBRE ME

6. Orasyon laban sa mga masasamang loob

CURATIS VERBUM QUIA EGOSUM JESUS EGOSUM MARIA TRAJOME

7. Tagaliwas sa kapahamakan

ESMERENCIANA SUMITAM APHILAM GOAM LAMOROC MILAM

8. Pampawi ng gutom bulong ng tatlong beses sa tubig na iinumin

OPHEVETE

9. Papondo sa kaaway o masasamang loob

ATME HUIV RESEOC

o kaya

EGOSUM GUSAMAC CRISTONG GUSAC MAC