Mga Kabuuang Pageview

Sabado, Setyembre 27, 2014

PANGONTRA

P 1,000.00

PANGONTRA
> osikan
> buyagan
> lumihan
> barangan
> hukloban
> kulam
> sinasaniban
> dowende
> engkanto
> ano mang lamang lupa
> palipad hangin
> usog
> kapahamakan
> lihis bala o di puputok
> masamang balak
> aswang (lahat)
> lason (lahat)

ALL IN ONE in SHORT (ROUND)

sa mga interesado
call or text lang po 
09087117536

INTERNATIONAL & LOCAL

Miyerkules, Setyembre 17, 2014

ORACION DI PUPUTOK ANG BARIL

O____I   E____A   E___   SANTE   O__   B___   IN   MIERTE   P____ +++

hango sa aklat sekreto ng tatlong m at nueve llaves

Pantapal sa mga inaanlihan ng masamang espirito upang manauli sa dati niyang normal na kaisipan.

Tunghayan po natin dito na inyong pagpipilian, 
ito pong mga sumusunod:

(a).MATAM  MITAM  MICAM                                         (b).MAOMAUMMAMAEMEA  MAMEAMEA                                                                              (c).MELNA MOREL MOLIN
(d).MINATAX  MANLAX MA-HAX
(e).MORUM  MORAM  MEORU-AM
(f).MILIM  MIRBAEL  MISBA-LAM
(g).MORAMNIA  MISTOS  MIS-TOLAM
(h). MIHITANA MIQUITANA MOMOMOM
(i). MONUS MONA MONUM.Ito po ang kapangyarihan ng dios Ama na naghahawak sa lahat ng bagay                                               
(j). MURMURLUM MURMURTUM MURCIATUM     (k).MACUTE MIRIL MEXIEM

(l). MATAM  MITAM  MIELI. Ito po ang nakapulupot sa ulo ng Infinito dios.


(m).MORTAM  MORCAM  MO-                                 RAIM. Ito po ang mga salitang                                 napapaloob sa hostya.

(n).MARAMATAM  MACMA-                                MITAM  MEROMARUM. Nagagamit                             parin  ang mga salitang ito upang                                mapanauli ang dating lakas ng isang tao.