Mga Kabuuang Pageview

Miyerkules, Oktubre 15, 2014

THE ROBE O BALABAL NI KRISTO. hango sa AKLAT SEKRETO NG TATLONG M AT NUEVE LLAVESAng KAPANGYARIHAN po nitong
BALABAL ni KRISTO ay ito pong
Mga sumusunod:
a).  TAGAPAGBANTAY sa
Bahay.
PAMAMARAAN: Pu-
Muesto po kayo sa loob ng
Pintuan ng inyong bahay na
Paharap sa kalooban ng
Inyong bahay at sambitin
Ang mga salitang ito, at
Pagbilinan ng ganito:
Huwag mong pahintulutan
Na makapasok sa loob ng
Aking pamamahay ang mga
Magnanakaw.
b).   Sa mga NAGDADA-
LANGTAO. Kung ang
Isang nagdadalang-tao ay
mahirap manganak
ay ganito po ang iyong
gagawin:isulat lamang ang
mga salitang ito sa isang
Panyong puti, at ilagay ang  
panyong ito sa tiyan ng 
nagdadalang-tao, 
atsigurado po na madaling  
manganak ang babaeng ito.
c). PAGPAPALAYO sa mga  
masasamang espirito at  
GAMOT rin sa ano mang  
sakit ng katawan  

PAMAMARAAN: 
ilagay lamang ang panyong ito sa  
katawan ng may sakit at lalayo ang 
masamang espirito o ilagay lamang  
ang panyong ito sa tapat ng sumasakit 
at sigurado po na mawawala po 
ang sakit na naturan at maaari ring  
ibulong ang mga salitang ito 
sa bawat dulo ng ng panyong  ito sa tapat ng  Sumasakit at sigurado pong gagaling ang sakit ng
yaon.

Naito po ang mga SALITANG
 nakapaloob sa BALABAL ni KRISTO.
JESUS  ANCNUM  JESUS  MATAM
 JESUS MAGNAM  JESUS MA-LAM  
JESUS  MITAM  JESUS  SARE 
PILATUS  JESUS ADO-NAMIAM
 JESUS  SALUCTAM  JESUS LIBRE
JESUS SALTARE TUM
 AMANG SA- BAOCNUM AMEN.

Linggo, Oktubre 12, 2014

ORACION na WALANGTANGGI hango sa AKLAT SEKRETO NG TATLONG M AT NUEVE LLAVESHindi po kayo matatanggihan ng 
Isang tao kapag iyong binanggit ang
Oracion ito ng paulit-ulit habang
kayo ay papalit sa kanya.

Naito po ang ORACION:
PERECTOM  EGOSUM  CRUS
JESUS  JEMENEKER

Susi : RUBAYAT  RUDAYAT
RUBANAT