Mga Kabuuang Pageview

Miyerkules, Setyembre 17, 2014

ORACION DI PUPUTOK ANG BARIL

O____I   E____A   E___   SANTE   O__   B___   IN   MIERTE   P____ +++

hango sa aklat sekreto ng tatlong m at nueve llaves

Pantapal sa mga inaanlihan ng masamang espirito upang manauli sa dati niyang normal na kaisipan.

Tunghayan po natin dito na inyong pagpipilian, 
ito pong mga sumusunod:

M____  M____  M____

M______  M_______  M_______                  

M____ M____ M____

M______ M____ M____                                      

M____ M____ M______

M____ M______ M_______                                      

M_______  M_____  M_______

MIHI____ MIQU_____ MO_____                      

___US ___A ____M. 
Ito po ang kapangyarihan ng dios Ama na naghahawak sa lahat ng bagay                                               

MURMURLUM MURMURTUM MURCIATUM          

MACUTE MIRIL MEXIEM

M____  M____  MIELI.
Ito po ang nakapulupot sa ulo ng Infinito dios.                                                            

M_____  M_____  MORAIM.
Ito po ang mga salitang napapaloob sahostya.

MAR______  MA________  ______RUM.
Nagagamit parin  ang mga salitang ito upang mapanauli ang dating lakas ng isang tao.

KUNGSAGRASYON sa pagpa-pasting. hango sa aklat sekreto ng tatlong m at nueve llaves

Ibulong ng talong beses ang tatlong M.
sa tubig na inyong iinumin upang maging sagrado.

Narito po ang TATLONG M. 
                        
M_______ M______ M_______M

hango sa aklat sekreto ng tatlong m at nueve llaves

Ngayon ay magpatuloy naman po tayo sa tatlong M


Ang MAGUGAB, MARIAGOB at MAGOB ay ito po ang tatlong pangalang nakasulat sa tatlong mata ng santisima trinidad, ito rin ang MARBAM,  MEUBAM  at MEASMAM na pangalan ng tatlong haring tumatahan sa pusod ng dagat. Ang isa pang kahulugan ng tatlong M,  sa biglang turing ay ang tatlong ito ay pangalan din ng santisima trinidad, subalit sa kabila ng ganyang katotohanan ay may kahulugan pa rin ang bawat isa. Ang MATAM ay pangalan ng diyos ama, ang MITAM ay pangalan ng diyos Espirito santo,at ang MICAM ay pangalan ng santisima trinidad. Tunghayan pa rin po natin ang mga kahalagahan ng                                                       tatluhang M.


Ang tatlong pangalang MAGUGAB, MARIAGOB at MAGOB ay ginagamit po ito sa pagpapalubag ng kalooban ng  isang tao upang sila’y inyong mapasang-ayon na naaayon sa iyong kagustuhan.Ang tatlong pangalang MACMA-MITAM MAEMPOEM at MALAMUROC  MILAM. Ang LAMUROC  MILAM  ay kalihim lihimang pangalan ng infinito dios. At ang MACMAMITAM  MAEMPOMAEM  ay ganito po ang kahulugan: Ako’y iisang dios Ama, sa Anak, sa dunong, kapangyarihan at lakas. Tatawaging diyos na tatlong personas. Ang walong M. Ito po ay pang-todas o pamatay sa mga masasamang espirito na namiminsala sa tao, at ito po ay maaaring gamiting pangtapal.Tunghayan ang walong M. 

  
MATAM  MITAM  MICAM  MAC-MAMITAM  MAEMPOMAEM  MALAMUROC  MILAM  MOMO-MOM 

Linggo, Setyembre 14, 2014

ORACION PANGHULOG NG ASWANG

J____ M____ J____ J____ M____ J____ P_____ E_____ D_____ S______ J____ S______ J_________ S____ CARDENA J____ E_____

GAHUM NI JESUKRISTO

ORACION PAGPAPAHILAYO SALOT DAUTAN GAHUM NI JESUKRISTO

C_____ CH_____ S____ DE C____ S_____ DEUM D______ N_______ +++

ORACION PANGUDONG PANLIPAS ARMAS DE MANU ARMAS DE POYGO

J____ E_____ B_____ PER_____

Miyerkules, Hulyo 23, 2014

NAG BABALIK

INTAY LANG AT DADAGDAGAN KO PA ANG

"AKLAT SEKRETO NG TATLONG M AT NUEVE LLAVES"

Martes, Nobyembre 19, 2013

AKLAT SEKRETO NG TATLONG M AT NUEVE LLAVES

Ngayon!  Matutunghayan po natin sa AKLAT na ito ang kahalagahan ng TAT-LONG M at NUEVE LLAVES, na atin pong pakikinabangan habang tayo’y nabubuhay.                                                                 Ngayon ay magpatuloy po tayo sa makapangyarihan sikreto ng NUEVE                                                           LLAVES, na kung tawagin ay AUTOMATIC                                                      GENERAL ROUND (A.G.R) upang magkaroon po kayo ng sa-riling KEY o                                                            LLAVE sa PANGGAGAMUTAN at sa pang kaligtasan.


1.PALIWANAG: kung sa PANG-GAGAMUTAN. 
Kung ilan ang bilang ng inyong pangalan ay doon ka kukuha ng SALITA sa A.G.R. at iyon po ang iyong            pinaka KEY o LLAVE, alamin parin kung ilan ang bilang ng pangalan ng taong iyong gagamutin at ang SALITA na nasa kanyang bilang ang siya mong

idudugtong sa iyong KEY  NUMBER na SALITA, samaka tuwid, pagkatapos mong masambit ang SALITA na nasa iyong KEY NUMBER ay dagli mong iSusunod ang SALITA na nasa KEY number ng may karamdaman at sabay hihip ng tatlong beses sa kanyang tuktok, at kung sa PANGKALIGTASAN po naman ay ganito: nakikita po ninyo ang NUEVE LLAVES, ngunit ang numero 3, 4, 6, at 9 ay may kanya-kanyang kinauukulan, ngayon , sambitin ang iyong KEY NUMBER na SALITA at isunod o idugtong po ninyo ang alin man sa mga salitang karapat dapat na ikabit at isunod po ninyo ang salitang SALVAME.

PAUNAWA: bago po ninyo gamitin ang alin  man sa siyam (9) na (A.G.R)  o NUEVE LLAVES ay mag kukrus ka muna sa iyong mukha ng ganito:                                                                                       1.   CRUX  SANCTE  PATER  BENEDIC-TE  pagkatapos ay usalin mo ang ORACION ni SANTO KRISTO.

 2. Naito po ang ORACION na PANALANGIN NI SANTO KRISTO: ____ ____ ____ EGOSUM _______  DEUS _________S ________ DEUS IN ______ ___M CUIVERITATIS _____M ____ ____ _____  EGOSUM  _____ ____O _____O ____C ____L ____M  _____ __________ ____ ____ JESUS  JESUS  JESUS ___  JERUSALEM.Naito po naman ang NUEVE LLAVES                                                  (A.G.R)
1)CACUMAC                                                                2)JACDAMAC                                                                 3)DACBICUM… HANGIN(AIR)                                4)ACDAMITUM… APOY(FIRE)                                      5)JASACDALAM                   6)MEMACALUM…TUBIG(WATER)
7)MORSICUM                                                                      8)ROMSIDAM                                              9)NASACBIMIT…LUPA(LAND)
2.   TIGALPO at gamit sa KALUPAAN at KARAGATAN, nagpapasuko sa                                                                            lahat ng mga masasamang espiritong namiminsala sa tao. Ang mga SALITA pong ito ay hango sa TESTAMENTO ng PADER  INFERNO, at gamit pa rin po ito sa BUNUNG BRASO at pagbuhat ng                                     BARBEL, ngunit bago po muna ninyo  gamitin ang mga salitang ito ay  didibisyunan po muna ninyo ito ng pitong biyernes ng dasal na TRINITATEM. Tunghayan po natin.

GAMIT sa KALUPAAN at KARAGA-TAN at nagpapasuko sa lahat ng mga espiritong namiminsala sa tao alin man sa mga sususunod:
1)    JORAC  HOMA  BARUALTO 
2) SISANUD SINUD SPIRITU
3) SPIRITUM SANCTUM  SATAM
4) SATOR  LANDONAY  IBARA BARA
AE-TERNUM OMNIPOTENTEM                                                                    5) SPIRITUM WACSIM BULGIRJA BRU BRUS BRUB THUIS
         
        KAPANGYARIHAN SA BUNUNG  BRASO

3.    isulat ang mga salitang ito sa papel ng cigarillo at isubo, at habang kayo’y nakikipagbunung braso ay inuusal po ninyo ang mga salitang itong paulit ulit at sigurado po ang inyong panalo.

Naito po ang mga SALITA:                                                   BOSEM  IAZAT VINANO

4.KAPANGYARIHAN SA PAGBUHAT NG BARBEL

ang pamamaraan po ay katulad rin sa Bunung braso.

5
Narito po ang SALITA:                                                       B____  I____  VINANO B________  ROTONOBI  VISA ASIAS  JORAC  JUR  JUM  J_____ JUB  JAC  TERCENO DEI  S______ LIBRAME AUM.

PANALANGIN SA TRINITATEM: 

S______  T_______EM  UNUM DEUM  _____NABAL  FILIUS DEUM  PAUNABAL  E_______M SANCTUM  PACIONABAL  UNUM DEUM GOVERNATUM PAMPANABAL  SAKLOLOHAN MO PO  AKO  NGAYON  AMA!  ANAK!  ESPIRITO SANTO  IISANG DIOS KO ACDOU  UACUWAC  ACDUMDUAM  ACDUDUM  ACDUM  AMEN.Huwebes, Oktubre 17, 2013

PROOFS OF EARNING tnx SWA....

another $20

MALIIT MAN SA TINGIN NAKAKA PUWING DIN....
TANDAAN LAHAT NG SUCCESSFULL NAG SISIMULA SA MALIIT

DUDA KA PARIN BA?
KUNG KIKITA LANG AKO SA KADUDUDA MO
MAKIKI DUDA NALANG DIN AKO PARA SABAY TAYO...

KAYA JOIN NA... PROMISE DI KA MAG SISISI SWA YAN EH
                                    

Linggo, Setyembre 8, 2013

KAALAMAN AT NEGOSYO PARA SAYO

sali kayo sa business namin swa may mga ebook kami don na pwede nyo rin makuha sa halagang 2500 or $55 makukuha mo ang ebook na 2000+ pcs kasama ang mga lihim na karunongan…

may kaalaman ka na
kikita ka pa


HOW TO JOIN:

1. ADD me in FB: 
https://www.facebook.com/dave.malinao
2. WATCH THIS VIDEO: 
Supreme Wealth Alliance Ultimate Video Presentation
3. JOIN US: 
http://dave122488.swaultimate.com/payoption


If you have further questions, just send me a message. thanks! 

Linggo, Agosto 25, 2013

Achieve Prosperous Living through Spiritual EmpowermentTerms and Conditions

LEGAL NOTICE


The Publisher has strived to be as accurate and complete as possible in the creation of this report, notwithstanding the fact that he does not warrant or represent at any time that the contents within are accurate due to the rapidly changing nature of the Internet.

While all attempts have been made to verify information provided in this publication, the Publisher assumes no responsibility for errors, omissions, or contrary interpretation of the subject matter herein. Any perceived slights of specific persons, peoples, or organizations are unintentional.

In practical advice books, like anything else in life, there are no guarantees of income made. Readers are cautioned to reply on their own judgment about their individual circumstances to act accordingly.

This book is not intended for use as a source of legal, business, accounting or financial advice. All readers are advised to seek services of competent professionals in legal, business, accounting and finance fields.

You are encouraged to print this book for easy reading.

Table Of Contents


Chapter 1:
What Is Spiritual Empowerment?

Chapter 2:
Enriching the Spirit – 5 Tips

Chapter 3:
Spiritual Empowerment through Alternate Therapies

Chapter 4:
Being Your Own Spiritual Coach

Chapter 5:
Learning from Life and Moving On

Chapter 6:
Spirituality and Money – Understanding the Equation

Chapter 7:
Understanding the Secret of the Law of Attraction

Chapter 8:
Thinking and Growing Rich

Chapter 9:
Striking the Balance between the Inner and Outer Aspects of Your Body

Chapter 10:
Moving Closer toward Spiritual Nirvana


Introduction


What is spiritual empowerment? What does it entail?

There are just too many questions relating to spiritual empowerment, which could well be one of the greatest enhancers of our life.

The most famous people of the world have attained various degrees of spiritual empowerment. The people whom the world follows today had spirituality of the highest order.

This eBook is a humble attempt at taking you there.


PARA MAKUHA ANG EBOOK NA ITO AT NG LAHAT NG EBOOK NG SUPREME WEALTH ALLIANCE REGISTER AT
TO ACCESS ALL EBOOKS

Biyernes, Agosto 23, 2013

SUPREME WEALTH ALLIANCE

To all FACEBOOK user’s out there...please allow me to share this wonderful opportunity I have, that I believe it can help us a lot when it comes to financial matters.

I am looking for OPEN-MINDED people that want to earn 5-6 digits per month using FACEBOOK and INTERNET.


If INTERESTED? 
-->WATCH THIS VIDEO: 
http://www.youtube.com/watch?v=IeGhcHgt9PM
-->ADD ME: 
https://www.facebook.com/dave.malinao
-->TO JOIN: 
http://dave122488.swaultimate.com/payoption

ADD and Message me if u want to learn about this opportunity. I'm willing to teach you how this online business works! 0908711753.6 —GOD BLESS

NOTE: I am looking for OPEN-MINDED people.

THANK YOU! 
Sincerely,
Dave M. Malinao

Martes, Agosto 20, 2013

pera sa facebook

TANONG: kikita ba kahit walang ma recruit??

Sagot:
Dahil sa ganda ng payplan system, (PERFECT) meaning kung sisipagan mong mag share ng business/videos/website ng SWA, imposibleng hindi ka kumita. Lumagay na tayo sa sitwasyon na ikaw ang pinaka tamad na tao sa balat ng lupa at hindi tinrabaho ang basic tutorials para gawin ang business, SORRY, pero POSIBLE ka parin kumita ng 70 DOLLARS sa tamad mo na yan! PANO? dahil yan sa spill over ng iyong upline o team mate ni upline na mag bubuo ng MATRIX mo, pero wag mo asahan ito dahil may chances na hindi ito mangyari, depende sa ibabagsak ni upline na tao kung masipag ba gaya nya o tamad na gaya mo. Pero sa business, hindi ka pumasok dito para lang tumunganga, papayag ka ba na masayang ang ininvest mo? same thing sa mga business na iba, kung hindi mo gagawin yung basics para kumita sa business mo? wag ka na mag expect na kikita ka talaga.

Interesado ka?? 


FOLLOW THIS 3 SIMPLE STEPS:gusto mo ba extra income?

Ang Salitang "SCAM" at "IMPOSSIBLE" ay salitang itinatak sa utak ng mga taong "Walang Pangarap".

We have dreams that's WHY we are open minded people who WANTS to make our DREAMS COME TRUE! Thank you LORD for this OPPORTUNITY.

You got a dream. You gotta protect it. People can't do something themselves, they wanna tell you you can't do it. If you want something, go get it.

Kung gusto mo malaman kung paano ka pwedeng kumita ng Extra Income gamit ang internet habang nasa bahay ka lang o internet shops (sa legal at marangal na paraan).

HOW TO JOIN???
FOLLOW THESE THREE SIMPLE STEPS:

1. LIKE & SHARE: www.facebook.com/EarnMoneyOnlineHomeBasedBusiness
2. WATCH THIS VIDEO: www.swaultimatesite.blogspot.com
3. ADD & MESSAGE ME: 
https://www.facebook.com/dave.malinao

KUMITA SA PAG GAMIT NG FACEBOOK

GUSTO MO BA KUMITA GAMIT ANG FACEBOOK?
MAY EBOOK KANA KIKITA KAPA!!!FEEL FREE TO SHARE ALL YOU WANT!!! SWAMATES TEAM ACES!!!

ANO BA TALAGA PWEDE MO MAKUHA O KITAIN SA Supreme Wealth Alliance Ultimate?

Lagi kong sagot, DEPENDE!!!

Dito kasi pwede ka kumita ng $5,000 in a month, $1,500 in a week, $440 in one day and pwede rin $150 in just four minutes. #swamazing right???

See this photo, how my commissions takes place in my online account in just 4minutes.
#2passedup
#1cyclebonus
#1directreferral

Sa Swa kasi, trivia lang, tayo lang ang nag-iisang MLM COMPANY na ONLINE BASED LANG, at walang "SAFETY NET" na tinatawag.

Ano yung Safety Net???
Ito yun paraan ng isang kompanya para limitahan ang kita ng isang member, para di malugi ang kompanya at di tuluyang magsara kasi ang SYSTEMA nila di PERFECT PAY PLAN SYSTEM, may mga butas habang tumatagal. Kaya SARA DITO, SARA DUN, Kaya tuloy nasisira ang industriya ng NETWORK MARKETING ei.

Bakit walang SAFETY NET ang Swa? Kasi DI TAYO MAGSASARA!!! TANDAAN MO YAN. Kung ano income mo sa isang araw, sa isang buwan, at kahit sa isang minuto kumita ka ng $1,000 yun at yun ang makukuha mo, walang labis walang kulang.

Mark Deximo said: "Tatagal ang Swa, Ikaw tatagal ba?"

Ei, ikaw member ka na ba??? Di pa?

Gusto mo rin ba???
Panoorin mo lang to: http://youtu.be/5s7Q7FGusg4

Kung interesado ka at may mga questions ka pa, send mo lang ako ng message dito sa Facebook para explain ko ng maayos sayo.
Ito facebook account ko: https://www.facebook.com/dave.malinao
(send me a message ako mag a-add sayo as friend)

SOBRANG WILLING AKONG ITURO SAYO LAHAT NG SEKRETO KUNG PAANO KUMITA NG MALAKI DITO SA FACEBOOK.

BASTA TALAGANG INTERESADO KA!!!

Biyernes, Agosto 16, 2013

san miguel

Ito ay para sa personal na paggamit. Pagpaalis ng demonyo lalong kapaki-pakinabang sa panahon ng mahusay na mga personal na pagsubok sa pagkasindak at kawalan ng pag-asa.

(Namen persignamos, sa pangalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu)

In nomine Jesu, Mariae, Ioseph ego praecipio tibi ne temptet vos ad locum infernalem spiritum malum.

(Jesus! Maria! Josep)3x San Miguel Archangelum, me adiuvant, benedictum!, Sancti Angeli, guárdenme de omnes insidias mali spiritus!


Benedictione Patris et Filii caritatis virtute Spiritus Sancti, maternam fidem Regina caeli custodia San Jose auxilium angeli et sanctorum preces apud me mecum ubique et semper! Amen.

SPIRITUAL DIVISION PERSONEL

MASTER RUBEN ECLEO
JEFF
TO MASHENISH
DAVID SCHOOLS
GIGI DAUDENIX
KOJOMO
BIKNOMAT KOJOM
AMATOM
SA WAK WAK
MAKAM
MAHIMONG
JESUS AGNUM

SIRIKIT SERIASEM