SEARCH BOX PARA SA LAHAT NA GUSTO MALAMAN

Search Term:

Huwebes, Marso 12, 2015

PARA SA IYO PO ITO

PARA SA IYO PO ITO

kung sino kaman po na gumagawa sa akin ng di maganda pasensya po hindi mo po mapapatalab sa akin yan,, ramdam ko ginagawa mo pero hindi sa akin tumatama sa paligid ko ang plastik na katabi ko don xa tumatama kung ano man ang ginagawa mo sa akin...

isa lang po masasabi ko kahit gaano ka po kalakas sa kapangyarihan ng itim o maka demonyong gawa kahit mag pa back-up ka pa sa hari ng demonyo na si lucifer di ka po mag wawagi...
dahil hindi po ako tatablan nyan itaga mo yan sa bato,, kung nababasa mo man ang mensahe ko kapag ginawa mo sa akin ng pangatlo beses babalik po sayo yan...
yan ang gamit ko automatic pag nakapag pangatlo ka sa pag gawa sa akin ng di maganda diyos na ang bahala sa iyo....

kahit mag tulong tulong pa kayong mga marurumi ang budhi sa gawaing di maka mundo o mag sama sama pa kayo sa pag gawa ng di maganda sa akin isa lang po masasabi ko

HINDI MO PO AKO MAPAPATABLAN :)

NASA DIYOS ANG AWA NASA TAO ANG GAWA.....

Martes, Marso 10, 2015

Huwebes, Enero 29, 2015

AKLAT NG 28 FAMILIARIS

MAHALIN AT PAKAINGATAN ANG AKLAT NA ITO AT HUWAG IPAPAHAWAK O IPAPAKITA KANINUMAN.

ANG KAPANGYARIHANG NAKAPALOOB DITO AY LUBHANG MAHIWAGA, AT GAMITIN SA KABUTIHAN AT PAGGANAP NG KALOOBAN NG DIYOS.


28 FAMILIARIS


ANG SINUMANG TAO NA GUMAGAMIT NG KAPANGYARIHAN AT KARUNUNGAN SA MASAMA AY MAHIHIGUPAN NI MANUEL SOLOMON E. SAN DIEGO NG PODER, LAKAS AT DUNONG HANGGANG PATULOY ANG TAONG ITO SA MASASMA NIYANG MGA GAWA: AOEVIAOEVIAEOIVAOEIVAOEVIAOEIVAOEIVAOEVIAOEA* ANG SINUMANG TUMARGET KAY MANUEL SOLOMON E. SAN DIEGO NG ANUMANG URI NG TIGALPO, KULAM, AT ANUMANG TULAD NITO AY MAHIHIGUPAN NIYA NG KAPANGYARIHAN AT MGA KARUNUNGAN HANGGANG MASAID ANG MGA GALING NA INIIINGATAN NG MGA NATURANG TAO: AVOIAOEVIEOAIVEOIVAEOIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEVIAVOEIOIVAOEVIAEOIAOEVIAEOVIAOEIVAOEVIAOA+ SINUMANG MAGTAGLAY NG XEROX NG AKLAT NA ITO NG WALANG ORIGINAL NA SELYO AY MAHIHIGUPAN KO NG PODER, DUNONG, LAKAS, AT KAPANGYARIHAN, HANGGANG SA MASAID ANG KANILANG MGA TAGLAY: AXOIAMIAOXMIAOMIXAOMIXOAIMXOAIMOAIMOIAMUXOIAMXUOIAMUXOIAUXOAMUOAUMXOAIUMOAIXUMAOIXUMAOIUXMAOIUXMAOIXMUAOIXUMAOXUMAOIUMAIOXUAOAXIMIA
ANG SINUMANG TAO NA GUMAGAMIT NG KAPANGYARIHAN AT KARUNUNGAN SA MASAMA AY MAHIHIGUPAN NI MANUEL SOLOMON E. SAN DIEGO NG PODER, LAKAS AT DUNONG HANGGANG PATULOY ANG TAONG ITO SA MASASMA NIYANG MGA GAWA: AOEVIAOEVIAEOIVAOEIVAOEVIAOEIVAOEIVAOEVIAOEA* ANG SINUMANG TUMARGET KAY MANUEL SOLOMON E. SAN DIEGO NG ANUMANG URI NG TIGALPO, KULAM, AT ANUMANG TULAD NITO AY MAHIHIGUPAN NIYA NG KAPANGYARIHAN AT MGA KARUNUNGAN HANGGANG MASAID ANG MGA GALING NA INIIINGATAN NG MGA NATURANG TAO: AVOIAOEVIEOAIVEOIVAEOIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEVIAVOEIOIVAOEVIAEOIAOEVIAEOVIAOEIVAOEVIAOA+ SINUMANG MAGTAGLAY NG XEROX NG AKLAT NA ITO NG WALANG ORIGINAL NA SELYO AY MAHIHIGUPAN KO NG PODER, DUNONG, LAKAS, AT KAPANGYARIHAN, HANGGANG SA MASAID ANG KANILANG MGA TAGLAY: AXOIAMIAOXMIAOMIXAOMIXOAIMXOAIMOAIMOIAMUXOIAMXUOIAMUXOIAUXOAMUOAUMXOAIUMOAIXUMAOIXUMAOIUXMAOIUXMAOIXMUAOIXUMAOXUMAOIUMAIOXUAOAXIMIA

PAMILIN SA MGA NAGTATANGAN

NG AKLAT NA ITO:

MAY 7 LAYUNIN NA NAIS KO PO SANA NA IPALAGANAP. ITO PO ANG LAYUNIN NG DEUS (GOD) PARA SA MGA NAGMAMAHAL SA KANYA.ANG 7 LAYUNIN NG D.E.U.S.(G.O.D.)

1

ISABUHAY ANG TATLONG GINTONG SIMULAIN: MAKADIYOS, MAKABAYAN, AT MAKATAO

2

ISAGAWA ANG PAG-IBIG SA DIYOS,
PANANAMPALATAYA AT PAG-ASA SA PAMAMAGITAN

NG TIYAGA

3

ISAKATUPARAN ANG KABUTIHAN, KATUWIRAN, KALINISAN, KATOTOHANAN, KADALISAYAN, KALIWANAGAN, AT KABABAAN NG KALOOBAN

4

IPALAGANAP ANG PAGKAKAISA, PAGMAMAHALAN, PAGTULONG SA KAPWA, PAGMIMISYON, PAGLILINIS NG SARILI, AT PAGBABAGO NA PAUNLAD
5

MAGKAROON NG PAGGAGALANGAN, PAG-UNAWAAN, AT PAGMAMAHALAN SA ISA’T-ISA BILANG MGA KAPATID AT KAPWA-TAO6

MAGING DAKILA SA ISIP, SA SALITA, AT GAWA, PARA

SA DIYOS, SA BAYAN, AT TAO

7

IPAGPATIBAY ANG KAUTUSAN NG DIYOS, TUMULONG SA PAGPAPAUNLAD NG KATAUHAN NG BAWAT KASAPI NG SAMAHAN, AT TUMUPAD SA ADHIKAIN NG DIYOS SA TAOSA PAMAMAGITAN NG PAGSUNOD SA MGA LAYUNING ITO, ANG ISANG NAGHAHANAP SA DIYOS AY MAKAKASUMPONG SA KANYA, AT HINDI PAGKAKAITAN NG KANYANG LIWANAG.

ANG AKLAT NA ITO AY NAGTATAGLAY NG SAMU’T-SARING MGA KARUNUNGAN AT KAALAMANG HALAW SA NAPAKARAMING MGA AKLAT NA SULAT-KAMAY NG HINDI MGA KILALANG MGA MAY-AKDA.

ITO PO AY AKIN PONG NILIKOM AT ISINULAT SA AKLAT NA ITO UPANG MAGING TULONG PO SA MGA TAONG NAIS NA TAHAKIN ANG LANDAS NG PAG- EESPIRITUAL, AT UPANG MANATILI SA ATIN ANG MGA ISINULAT NG ATING MGA NINUNO UPANG HINDI ITO MABAON SA LIMOT.
AKIN PONG IPINANALANGIN NA SANA ANG MAGTATAGLAY NG AKLAT NA ITO AY MAY DIWANG MAKADIYOS, AT MAKATAO. SANA PO AY GAMITIN PO NINYO ANG AKLAT NA ITO SA KABUTIHAN.

KUNG ANO PO ANG ATING ITINANIM, AY SIYA NATING

AANIHIN.

KUNG ANO ANG ATING GINAWA SA KAPWA, AY

BABALIK DIN SA ATIN.

WALA PONG TAKAS ANG SINUMAN SA BATAS NG KALIKASAN, AT SA BATAS NG DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS.ANG AKLAT NA ITO AY GINAWA UPANG MAKATULONG SA INYO NG MARAPAT SA BUHAY. MAY TAGUBILIN LAMANG PO AKO UKOL SA AKLAT NA ITO. SIKAPIN NINYONG INGATAN ITO AT HUWAG PAHAHAKBANGAN. HUWAG NINYONG DALHIN SA MGA LUGAR NA MARAMING BASURA, O PALINGKURAN NA NAKALANTAD.ANG MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO AY HINDI BIRO. ANG MGA ORACIONG NAKASAAD SA AKLAT NA ITO AY MAY MGA BATAS NA SINUSUNOD. ITO ANG MGA SUMUSUNOD:

1.    GAMITIN ANG MGA ORACION SA TAMANG PAGKAKATAON AT SA TAMANG PAGGAGAMITAN.

2.    HUWAG BABANGGITIN ANG MGA ORACION SA WALANG KABULUHANG MGA BAGAY.

3.    MAY MGA HABILIN ANG BAWAT ORACION-TUPARIN ANG MGA BILIN NA ITO UPANG MAGKAMIT NG BISA ANG MGA ORACIONG NABANGGIT.

4.    HUWAG ITUTURO ANG NILALAMAN NG AKLAT NA ITO, SAPAGKAT ANG NAGTURO ANG MAGPAPASAN NG KAPARUSAHAN SA MALING PAGGAMIT NG MGA ORACION NG AKLAT NA ITO.

5.    GAMITIN HANGGANG MAAARI, SA PAGGAWA NG MABUTI ANG NAKASAAD SA AKLAT NA ITO, UPANG UMANI KAYO NG MAGANDANG SUWERTE, MAAYOS NA PAMUMUHAY, AT BUHAY NA MAY LIGAYA AT KAPAYAPAAN. KUNG ANO DAW ANG ITINANIM, AY SIYA RING AANIHIN.

6.    HUWAG PAHAHAWAKAN AT HUWAG IPAPAKITA SA TAONG WALANG LIHIM.

7.    MATUTONG MAGING PASENSYOSO
8.    MAGING MALILIMUSIN SA KAPWA

9.    INGATANG HUWAG MAGBIBIGAY NG IKASASAMA NG LOOB NG KAPWA-TAO

10.    MAGING MAHABAGIN AT MAPAGMAHAL SA KAPWA


PANALANGIN SA 28 FAMILIARIS
ISASAGAWA ITO SA ARAW-ARAWMAS MAINAM KUNG SA GABI BAGO MATULOG

ISASAGAWA ANG PAGTAWAG,

O DI KAYA AY PAGKAGISING:

3-AMA NAMIN

3- SUMASAMPALATAYA
3-LUWALHATIDEUS QUI AD MAJOREM

TUI NOMINES GLORIAM
PROPAGANDAM NOVO

PER BEATUM IGNATIUS

SUBSIDIO MILITANTEM
ECCLESIAN ROBORASTE

CONCEDE ET EJUS

AUXILIO CERVANTES
CORONARI CUMIPSO

MURIAMUR IN COELIS

QUI VIVIS ET REGNAS
IN SAECULA CAECULORUM AMEN
1 QUESO DEUSELOHIMABOCATIONE SANCTE

EMAEM
SACRAM

TEOPO

SANTEN
SABAO

AMUMAN

SERICAM
ESNATAC

SANCTISSIMAN

TUCSAM
SAGRADITAM

SABAOTH2 QUESO DEUSAMPILAM

GUAMSABA

HEOCA
CREIM3 QUESO DEUSMEORUAMJAO

JEVAE
NUNIAS

4 QUESO DEUSMITAMA

LAE

LOA
LIM
5 QUESO DEUSMALUMAYUS

JANAP

NAYAP

AVIS6 QUESO DEUSLAMUROCZAV

ESAO
ZUTATIS
7 QUESO DEUSMILAMLUDIA AREVIN AHA


8 QUESO DEUSJEHOVASANTE TATEM MIHAM

9 QUESO DEUSADONAISTRINITAM DEI

YVAE DEI
LAO DEI10 QUESO DEUSESTAC

ENATAC
EGOSUMEGOSUM

GAVINIT

DEUS

11 QUESO DEUSYCMUNDIAHA

AMINTAO HICNITAO AMINATAO

12 QUESO DEUSUB-REDEURAMAM

HUCARAM ACIRICAMHUM

MULAM
YCAM

CORMAC

AEMAE
AOEYE

AEEOC
13 QUESO DEUSMILIMILIMIN

ONI
NNOANAS

OMNEA

NAUPO
MEUM

NUNAS

14 QUESO DEUSENMINIUMCALAOEUI
15 QUESO DEUSPERSOAHOA

HO
AIOHI IABUNATAC UHP MADAC ENATAC

16 QUESO DEUSCEDAIJEJE

HICOOC
HACAO

17 QUESO DEUSET JAHEUM

HAUNE

HEAMO

18 QUESO DEUSPANTERQUEMAO QUEESOE QUOBEA

19 QUESO DEUSBAN-PANTEREGRE DEUM EDERE SEUM EEVAE ERESTUM ET VERBUM EDEUMTANG

TING
COIT

20 QUESO DEUSMACAUNLALACNE-SEOC

NE-COAC
NE-MEOC
21 QUESO DEUSORNEBRALPEC BEEC

PESABAO
PAMEY

22 QUESO DEUSLANCER DEUSMAO-EC

MUC-EYEC

MEYAC

23 QUESO DEUSORNELIS

DEUSSEUAC

SEAEB
SEATUO

DEUS

DEUS

DEUS

24 QUESO DEUSNUGCHIJUMFA-AO

FEO

FA EO

25 QUESO DEUSHOGERE

LAU

LAMAO
LARE-ENE-AEO

26 QUESO DEUSEIGMACANTE

ACCAO
ASEAO27 QUESO DEUSMAIGSACENIG

XA
28 QUESO DEUSPACTINETGEATAO TIAPALA GEPIPOBESTE

BANGE

BASTEPOGEPARATO CRISTUM PEPUMRICANTAI

RITA
BUM
CONJURO

ABACAR

SOY ‘PULANO” DETAL POR TUTUMES INEFABLES ON ALPHA YA,

REY
SOL
MESIAS

YNGODUM

AQUI

AGAS

SINDANAR
ME

(WISH)
TRADISYONAL NA GAMIT NG BAWAT

ISA SA 28 FAMILIARIS


1 QUESO DEUS


ELOHIMABOCATIONE SANCTE

EMAEM
SACRAM

TEOPO
SANTEN

SABAO

AMUMAN

SERICAM

ESNATAC
SANCTISSIMAN

TUCSAM

SAGRADITAM
SABAOTH-  ito ay nakakapag-utos ng mga espiritu.

-
- Mas mainam kung gagamitin sa kabutihan upang hindi ikapahamak.

-

-  Nakakapag-utos din ito sa 7 tatak2 QUESO DEUSAMPILAM

GUAMSABA

HEOCA
CREIM

Ito ay panawag na itinuro ng Ama sa anak. Ito din ang pangalan sa sinag ng araw.

Magagamit sa panawagan, sa mga bagay ukol sa pagpapaliwanag.
3 QUESO DEUSMEORUAMJAO

JEVAE
NUNIAS

Ito ang kapay ng tatlong personas, Pangbukas at pangsara.
4 QUESO DEUSMITAMA

LAE
LOA

LIM

Ito ang poder ng Encanto De Dios,

At kung dadasalin, ay nagpapaandar sa naturang karunungan.
5 QUESO DEUSMALUMAYUS

JANAP

NAYAP

AVISMaaaring makapagpatulog, at hindi magpatulog.
6 QUESO DEUSLAMUROCZAV

ESAO
ZUTATISNoong paramihin ang isda

Magagamit sa pagpapalago ng kabuhayan kung ihuhuli sa mga panalangin
7 QUESO DEUSMILAMLUDIA

AREVIN
AHA

ito ang kapangyarihan ng 4 Evangelistas. Maaaring pambakod at panawag.
8 QUESO DEUSJEHOVASANTE

TATEM
MIHAM

Ito ay poder ng STM

Nakapag-uutos ng mga masasamang-tao
9 QUESO DEUSADONAISTRINITAM DEI

YVAE DEI
LAO DEINakapag-uutos ng mga taong masasama ang kalooban
10 QUESO DEUSESTAC

ENATAC
EGOSUMEGOSUM

GAVINIT
DEUSNakakapagpasunod ng mga masasamang tao. Matibay na depensa at pambakod.
11 QUESO DEUSYCMUNDIAHAAMINTAO

HICNITAO
AMINATAO


Pangsuheto ito sa mga masasamang tao

12 QUESO DEUSUB-REDEURAMAM

HUCARAM
ACIRICAMHUM

MULAM
YCAM

CORMAC

AEMAE
AOEYE

AEEOCPangsuheto ito ng mga masasamang tao Kaligtasan,
Tigalpo, Kontra demonyo Tungo ulo nilang lahat.


13 QUESO DEUSMILIMILIMIN

ONI
NNOANAS

OMNEA

NAUPO
MEUM

NUNAS

Kapangyarihan ng 2 matatanda na nakakaalam sa lupa

Maaaring magamit na tanungan, o di kaya ay tagabulag, o kaligtasan14 QUESO DEUSENMINIUMCALAOEUI


Pangalan ng Infinito Deus na kinauuwian ng lahat ng bagay.

Ang ibigin mong mabubuting bagay ay mangyayari.

Susi ito ng mga susi.15 QUESO DEUSPERSOAHOA

HO
AIOHI IABUNATAC

UHP MADAC
ENATAC

Mabalasik ito na kabal, kaligtasan16 QUESO DEUSCEDAIJEJE

HICOOC
HACAO

Pangkontra ito ng mga kalaban

Pampatigil,

Walang lalaban sa iyo
17 QUESO DEUSET JAHEUM

HAUNE

HEAMO

Kayang tawagin nito ang mga demonyo at mautusan ang mga ito
18 QUESO DEUSPANTERQUEMAO

QUEESOE
QUOBEASinabi ng Diyos noong siya ay lumikha ng mga puno, bato, mga hayop

ginagamit na pangpalipat ng mga bagay-bagay

19 QUESO DEUSBAN-PANTEREGRE DEUM

EDERE SEUM
EEVAE

ERESTUM

ET VERBUM
EDEUMTANG

TING
COITIto ay nagagamit sa dominasyon ng mga taong masasama
20 QUESO DEUSMACAUNLALACNE-SEOC

NE-COAC
NE-MEOC

Kaligtasan

Sa tubig ay ihihip para panggamot Nakapagpapalamig ng mainit Nagiging ala putik ang pamatay
21 QUESO DEUSORNEBRALPEC BEEC

PESABAO
PAMEY

Nakakagawa ng anuman sa pagitan ng 3am hanggang sa umaga
22

QUESO

DEUSLANCER DEUSMAO-EC

MUC-EYEC
MEYAC-ginagamit sa paggawa ng pera

sambitin sa punong kahoy at alugin
23 QUESO DEUSORNELIS

DEUSSEUAC

SEAEB

SEATUO

DEUS

DEUS

DEUSIto ang winika ni Moises nang tumawid ng dagat

Maaaring gamitin sa tagabulag

Kaligtasan, isulat sa 7 bilog na papel at isubo Pang-akit, Patama-uli.

24 QUESO DEUSNUGCHIJUMFA-AO

FEO

FA EO


Winika ng Infinito Deus at nailagay ang mga bagay-bagay sa dapat nilang kalagyan.

Panawag sa nuno sa punso: manalangin ng 1 Sumasampalataya hanggang sa makapangyarihan sa lahat, sambitin ito sa 4 na sulok ng mundo.

Pamparami ng anuman.

Sa panggagamot- ihihip sa tubig at sa langis na ipanghihilot25 QUESO DEUSHOGERELAU

LAMAO

LARE-ENE-AEO
Winika ng Infinito Deus at nataranta ang ayaw kumilala sa kanya.

Nagbubukas ng sarado. Magdasal ng Sumasampalataya hanggang sa makapangyarihan sa lahat saka isunod ito.

Ihihip upang hindi pumutok ang anumang bagay.


26 QUESO DEUSEIGMACANTE

ACCAO
ASEAO

Winika ng Infinito Deus at nahimatay ang mga ayaw kumilala.

Pangkalahatang gamit.27 QUESO DEUSMAIGSACENIG

XA
Winika ng Infinito Deus at hindi siya Makita.

Nakabubuhay at nakamamatay.

Nakakapagpasabog.28 QUESO DEUS

PACTINETGEATAO

TIAPALA
GEPIPOBESTE

BANGE

BASTEPOGEPARATO

CRISTUM
PEPUMRICANTAI

RITA

BUM
Cruz ng Ama bago lumalang, ibinasbas, At hindi maaaring pangahasan.
GAMOT SA LAHAT AT PANGONTRA. MABISANG PANGGAMUTAN SA LAHAT.

BAGO MANGGAMOT AY MANALANGIN NITO:

3-AMA NAMIN

3- ABA GINOONG MARIA
3- SUMASAMPALATAYA

O DIYOS YEHOWAH RAPHA, AKO PO AY SAMAHAN SA PANGGAGAMOT. NAWA ANG AKING MGA GAGAMUTING PASYENTE AY MABIGYANG LUNAS SA TULONG MO PO.

AMEN
JEVAM

HAVAM
SHALAMSABA

HEOCA
CREIMQUESO DEUS

MIAMLAE

LOA

LIM
QUESO DEUS LAMUROC


ZAV

ESAO
ZUTATISQUESO DEUS

MILAMLUDEA

AREBIM

AHAQUESO DEUS

JEHOVAHSANTE

TATEM

MIHAMQUESO DEUS

ADONAISYVAE DEI

LAO DEI

TRINITAM DEI
QUESO DEUS

ELOHIMABOCATIONE

SANCTE
EMAEM

SACRAM

TEOPO
SANTEN

SABAOQUESO DEUS

AMPILAM GOAM EXEMENERAUQUESO DEUS

MEORUAMJEVAE

NONAS
JAOQUESO DEUS

MALUMAYUSJANAP

NAVAP
JUIS
QUESO DEUS

ESTAC

ENATAC
EGOSUMEGOSUM

GAVINIT
DEUSQUESO DEUS

YGMUNDIAMINTAO HISNATAC AMINTAOQUESO DEUS OBREDEUR


AHAMYCORMAC

ORMAC

AORMAC

AEMAE

AOEYE
AEYOC

QUESO DEUS

MILIMILIN

ONI
NNOANOS OMNIA

NOUPO
INEUM

NEHUMQUESO DEUS

ENMINIUMCALAOE-UI-Saka magsimulang maggamot

DEPENSA AT PAMBAKOD UPANG HUWAG MAHARANG

NG MASASAMANG LOOBBago umalis ng bahay ay magdasal ng:1- Ama Namin

3- Luwalhati

isunod ang oraciong ito ng 3 beses:ESET. ETAC. ENATAC.

EDEUS. GEDEUS. DEDEUS.

DEUS. DEUS. DEUS.

EGOSUM. GAVINIT. DEUM.
TIGALPO: UPANG HINDI MATULOY ANG MASAMANG BANTA SA IYO AT PANGPATIGIL NG MASASAMANG-LOOBUsalin ang oraciong ito ng 3 beses sa kanilang harapan:ESET.

ETAC.

ENATAC.

EDEUS.

GEDEUS.

DEDEUS.

DEUS.

DEUS.
DEUS.

EGOSUM.

GAVINIT.
DEUS.
SA NATUKA NG AHASMagdikdik ng bawang, at itapal sa natuklawan.Ito ang oracion na ihihip sa pinagtuklawan, sa tuktok ng ulo, sa batokisunod ang oraciong ito ng 3 beses:ESET. ETAC. ENATAC.

EDEUS. GEDEUS. DEDEUS.

DEUS. DEUS. DEUS.

EGOSUM. GAVINIT. DEUS
PAGSUSUOB NG MAYSAKITMagpabaga ng ulingBalutan ng kumot ang maysakit na tanging mukha lamang ang nakalabas sa kumot.Pausukan ang tao ng insenso, kamangyan, palaspas habang inuusal ang oraciong ito ng paulit-ulitisunod ang oraciong ito ng 3 beses:ESET.

ETAC.
ENATAC.EDEUS.

GEDEUS.

DEDEUS.
TIGALPO SA MGA KAAWAYUpang hindi matuloy ang masamang kilos ng kaaway, Ito ay usalin paulit-ulit habang nakatitig sa mga kaaway at ihihip:

FA-AO

FE-O

FA- EOPANTAWAG SA MATANDA SA PUNSOMagdasal muna ng mga sumusunod:

1-Ama Namin

1-Aba Ginoong Maria
1- Sumasampalataya hanggang sa makapangyarihan sa lahatusalin ang oraciong ito ng 3 beses, na nakaharap sa hilaga:FA-AO

FE-O

FA- EOusalin ang oraciong ito ng 3 beses, na nakaharap sa kanluran:FA-AO

FE-O

FA- EO
usalin ang oraciong ito ng 3 beses, na nakaharap sa timugan:
FA-AO

FE-O
FA- EOusalin ang oraciong ito ng 3 beses, na nakaharap sa silangan:

FA-AO

FE-O
FA- EO

Saka tawagin ang nuno sa punso, at ito ay darating.

Gawin ito sa ilang na lugar.

Makikita ang nuno sa punso gamit ang ikatlong mata.
SA PAGHAHANAP NG TUBIG

Kung may masumpungan na lupa na namamasa na kusa, Ang oraciong ito ay ihihip sa dulo ng baston ng maka-3 beses, at hingin sa Diyos na kung maaari ay kasihan ang nasabing baston ng kapangyarihan upang makapagpabukal ng tubig. Kung ang Maykapal ay magkaroon ng awa sa iyo, ay mangyayari ang bagay na ito, na bubukal ang tubig matapos isundot ang bastong ito sa namamasang lupa o bato:

FA-AO

FE-O

FA- EO
SA PAGHAHANAP NG MGA KAYAMANANG PANGLUPA

Sinasabi na ang sinumang tao na makakamaestro ng 28 familiaris ay magkakaroon ng kakayahang magtagumpay sa paghahanap ng mga kayamanang panglupa.

Ganito ang pamamaraan:

Sa loob ng 28 linggo o pitong buwan, sa araw-araw, ay dadasalin ang panalanging ito sa 28 magkakaibang simbahan. Kung magiging maawain sa iyo ang Diyos, at ikaw ay kalulugdan, ay ipagkakaloob sa iyo ang kakayahang makapaghanap at makapag-ahon ng mga kayamanang panglupa.

Ito ang dibusyon at panalangin:Pagpasok sa simbahan ay bumati ng:

AVE MARIA PURISSIMAManalangin ng:

3-AMA NAMIN

3- SUMASAMPALATAYA

3-LUWALHATIIsunod ang oraciong ito:

DEUS QUI AD MAJOREM

TUI NOMINES GLORIAM
PROPAGANDAM NOVO
PER BEATUM IGNATIUS

SUBSIDIO MILITANTEM

ECCLESIAN ROBORASTE
CONCEDE ET EJUS

AUXILIO CERVANTES

CORONARI CUMIPSO
MURIAMUR IN COELIS

QUI VIVIS ET REGNAS

IN SAECULA CAECULORUM AMEN

Isunod ang:QUESO DEUS

ELOHIM

IPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.ABOCATIONE SANCTE

EMAEM
SACRAM

TEOPO
SANTEN

SABAO

AMUMAN

SERICAM

ESNATAC
SANCTISSIMAN

TUCSAM

SAGRADITAM
SABAOTH
QUESO

DEUSAMPILAM

GUAMIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.

SABA

HEOCA
CREIM

QUESO

DEUSMEORUAMIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.JAO

JEVAE
NUNIAS

QUESO

DEUSMITAM

IPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.A

LAE
LOA

LIM

QUESO

DEUSMALUMAYUSIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.

JANAP

NAYAP
AVIS

QUESO

DEUSLAMUROCIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.ZAV

ESAO
ZUTATIS

QUESO

DEUSMILAMIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.
LUDIA

AREVIN

AHA

QUESO

DEUSJEHOVAIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.SANTE

TATEM
MIHAM

QUESO

DEUSADONAIS
IPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.TRINITAM DEI

YVAE DEI
LAO DEIQUESO

DEUSESTAC

ENATAC

EGOSUMIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.EGOSUM

GAVINIT
DEUS

QUESO

DEUS

YCMUNDIIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.AHAAMINTAO

HICNITAO
AMINATAO

QUESO

DEUSUB-REDEURIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.AMAM

HUCARAM
ACIRICAM
HUM

MULAM

YCAM

CORMAC

AEMAE
AOEYE

AEEOC

QUESO

DEUSMILIMILIMIIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.N

ONI

NNOANAS

OMNEA
NAUPO

MEUM
NUNAS

QUESO

DEUSENMINIUMCALIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.AOEUI

QUESO

DEUSPERSOIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.
AHOA

HO

AIOHI IABUNATAC

UHP MADAC
ENATAC

QUESO

DEUSCEDAI

IPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.

JEJE

HICOOC
HACAO
QUESO

DEUSET JAIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.HEUM

HAUNE
HEAMO

QUESO

DEUSPANTERIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.QUEMAO

QUEESOE
QUOBEA

QUESO

DEUSBAN-PANTERIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.

EGRE DEUM

EDERE SEUM
EEVAE

ERESTUM

ET VERBUM
EDEUMTANG

TING
COIT

QUESO

DEUSMACAUNLALAC
IPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.NE-SEOC

NE-COAC
NE-MEOCQUESO

DEUSORNEBRALIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.PEC BEEC

PESABAO
PAMEY

QUESO

DEUSORNELIS DEUS
IPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.SEUAC

SEAEB
SEATUO

DEUS

DEUS

DEUS

QUESO

DEUSNUGCHIJUMIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.FA-AO

FEO
FA EO
QUESO

DEUSHOGEREIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.

LAU

LAMAO
LARE-ENE-AEO

QUESO

DEUSEIGMACIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.ANTE

ACCAO
ASEAO
QUESO

DEUSMAIGSACIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.

ENIG

XA

QUESO

DEUSPACTINETIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.GEATAO

TIAPALA
GEPIPO
BESTE

BANGE

BASTEPOGEPARATO

CRISTUM
PEPUMRICANTAI

RITA
BUMIPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.

CONJURO

ABACAR
SOY ‘PULANO” DETAL POR TUTUMES INEFABLES ON ALPHA YA,

REY

SOL
MESIAS

YNGODUM
AQUI

AGAS

SINDANAR
ME

IPAGKALOOB NAWA SA AKIN ANG KAKAYAHANG MAHANAP ANG MGA KAYAMANANG PANLUPA AT MAIAHON ITO NG LIGTAS.MANGYARI NAWA ITO SA KALOOBAN NG DIYOS, AMEN.SATOR

AREPO
TENET

OPERA
ROTASADONAY

DORANA

ORADAN
NADARO

ANAROD

YANODAMATAM

ARICA
TIVIT

ACIRA
MATAM

MACAM

AVORA
COTOC

AROVA

MACAM

MITAM

IDUNA
TUSUT

ANUDI

MATIM

MICAM

IKEMA

CEPEC
AMEKI

MACIMMISEGEP ODILAVI UMROVAC MUTRIGO ANOINEL UDIDILI MISETIS
PAUNAWA

Sinasabi na ang 28 Familiaris ay sa pangkalahatan. Ang pamamaraan ng paghiling ng tulong para sa anumang

klaseng sitwasyon o problema ay Ganito:

Magsindi ng isang puting kandila.

Manalangin ng:

1- Ama Namin

1- Aba Ginoong Maria
1- Sumasampalataya

mamili ng isa sa 28 familiaris kung sino ang tatawagin, saka sambitin ng 3 beses ang:

QUESO DEUS

(PANGALAN NG DIYOS)

TINATAWAGAN KITA,

(ISUNOD ANG PANGALAN NG FAMILIARIS)

UPANG ISAGAWA ANG KAHILINGAN KO NA

(SABIHIN ANG KAHILINGAN)

BABALA:

Pakaisiping mabuti ang iyong kahilingan, sapagkat kung Humiling ka ng labag sa kalooban ng Diyos, ay may kaukulang parusa o pagbabayad ito, sa buhay na ito o sa kabilang buhay.

ALPHA ET OMEGA

Biyernes, Enero 23, 2015

AKLAT NG LAVATOR PECCATORUM

AKLAT NG LAVATOR PECCATORUM

NI: JOVE REX AL

ANG SINUMANG TAO NA GUMAGAMIT NG KAPANGYARIHAN AT KARUNUNGAN SA MASAMA AY MAHIHIGUPAN NI MANUEL SOLOMON E. SAN DIEGO NG PODER, LAKAS AT DUNONG HANGGANG PATULOY ANG TAONG ITO SA MASASMA NIYANG MGA GAWA: AOEVIAOEVIAEOIVAOEIVAOEVIAOEIVAOEIVAOEVIAOEA* ANG SINUMANG TUMARGET KAY MANUEL SOLOMON E. SAN DIEGO NG ANUMANG URI NG TIGALPO, KULAM, AT ANUMANG TULAD NITO AY MAHIHIGUPAN NIYA NG KAPANGYARIHAN AT MGA KARUNUNGAN HANGGANG MASAID ANG MGA GALING NA INIIINGATAN NG MGA NATURANG TAO: AVOIAOEVIEOAIVEOIVAEOIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEVIAVOEIOIVAOEVIAEOIAOEVIAEOVIAOEIVAOEVIAOA+ SINUMANG MAGTAGLAY NG XEROX NG AKLAT NA ITO NG WALANG ORIGINAL NA SELYO AY MAHIHIGUPAN KO NG PODER, DUNONG, LAKAS, AT KAPANGYARIHAN, HANGGANG SA MASAID ANG KANILANG MGA TAGLAY: AXOIAMIAOXMIAOMIXAOMIXOAIMXOAIMOAIMOIAMUXOIAMXUOIAMUXOIAUXOAMUOAUMXOAIUMOAIXUMAOIXUMAOIUXMAOIUXMAOIXMUAOIXUMAOXUMAOIUMAIOXUAOAXIMIA
ANG SINUMANG TAO NA GUMAGAMIT NG KAPANGYARIHAN AT KARUNUNGAN SA MASAMA AY MAHIHIGUPAN NI MANUEL SOLOMON E. SAN DIEGO NG PODER, LAKAS AT DUNONG HANGGANG PATULOY ANG TAONG ITO SA MASASMA NIYANG MGA GAWA: AOEVIAOEVIAEOIVAOEIVAOEVIAOEIVAOEIVAOEVIAOEA* ANG SINUMANG TUMARGET KAY MANUEL SOLOMON E. SAN DIEGO NG ANUMANG URI NG TIGALPO, KULAM, AT ANUMANG TULAD NITO AY MAHIHIGUPAN NIYA NG KAPANGYARIHAN AT MGA KARUNUNGAN HANGGANG MASAID ANG MGA GALING NA INIIINGATAN NG MGA NATURANG TAO: AVOIAOEVIEOAIVEOIVAEOIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEVIAVOEIOIVAOEVIAEOIAOEVIAEOVIAOEIVAOEVIAOA+ SINUMANG MAGTAGLAY NG XEROX NG AKLAT NA ITO NG WALANG ORIGINAL NA SELYO AY MAHIHIGUPAN KO NG PODER, DUNONG, LAKAS, AT KAPANGYARIHAN, HANGGANG SA MASAID ANG KANILANG MGA TAGLAY: AXOIAMIAOXMIAOMIXAOMIXOAIMXOAIMOAIMOIAMUXOIAMXUOIAMUXOIAUXOAMUOAUMXOAIUMOAIXUMAOIXUMAOIUXMAOIUXMAOIXMUAOIXUMAOXUMAOIUMAIOXUAOAXIMIA

PAMILIN:

Ang aklat na ito ay inihahandog sa mga pilipinong nag-eespiritual. Ang sinumang magtatangan ng aklat na ito ay pinagbibilinan na mag-ayos ng sarili: sa katawan, sa kaluluwa, sa espiritu, at diwa. Ipinagbabawal din ang mga bisyo tulad ng sigarilyo, alak, pangangalunya, at mga bagay na karumal-dumal sa Diyos. Inaasahan din ang pagtupad sa abot ng makakaya sa mga alituntunin ng Dibinong Estado Unibersong Samahan (Geometry of Divinity) na:

ANG 7 LAYUNIN NG D.E.U.S.(G.O.D.)

1
ISABUHAY ANG TATLONG GINTONG SIMULAIN: MAKADIYOS, MAKABAYAN, AT MAKATAO

2
ISAGAWA ANG PAG-IBIG SA DIYOS, PANANAMPALATAYA AT PAG-ASA SA PAMAMAGITAN NG TIYAGA

3
ISAKATUPARAN ANG KABUTIHAN, KATUWIRAN, KALINISAN, KATOTOHANAN, KADALISAYAN, KALIWANAGAN, AT KABABAAN NG KALOOBAN

4
IPALAGANAP ANG PAGKAKAISA, PAGMAMAHALAN, PAGTULONG SA KAPWA, PAGMIMISYON, PAGLILINIS NG SARILI, AT PAGBABAGO NA PAUNLAD

5
MAGKAROON NG PAGGAGALANGAN, PAG-UNAWAAN, AT PAGMAMAHALAN SA ISA’T-ISA BILANG MGA KAPATID AT KAPWA-TAO

6
MAGING DAKILA SA ISIP, SA SALITA, AT GAWA, PARA SA DIYOS, SA BAYAN, AT TAO

7
IPAGPATIBAY ANG KAUTUSAN NG DIYOS, TUMULONG SA PAGPAPAUNLAD NG KATAUHAN NG BAWAT KASAPI NG SAMAHAN, AT TUMUPAD SA ADHIKAIN NG DIYOS SA TAO

Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga layuning ito, ang isang naghahanap sa Diyos ay makakasumpong sa kanya, at hindi pagkakaitan ng kanyang liwanag.

Akin pong ipinanalangin Na Sana ang magtataglay ng aklat Na ito ay may diwang makaDiyos, at Makita.

Sana po ay gamitin po ninyo ang aklat na ito sa kabutihan.

Kung ano po ang ating itinanim, ay siya nating aanihin.
Kung ano ang ating ginawa sa kapwa, ay babalik din sa atin.

Wala pong takas ang sinuman sa batas ng kalikasan, at sa batas ng Diyos ng lahat ng mga diyos.

Ang aklat na ito ay ginawa upang makatulong sa inyo ng marapat sa buhay. may tagubilin lamang po ako ukol sa aklat na ito.

Sikapin ninyong ingatan ito at huwag pahahakbangan.

Huwag ninyong dalhin sa mga lugar na maraming basura, o palingkuran na nakalantad.AKLAT NG LAVATOR PECCATORUM


Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga oracion ukol sa paglilinis ng sarili sa mga mabibigat na mga pagkakasala. Gayundin sa pagtulong sa paghingi ng kapatawaran sa mga mabibigat na mga kasalanang nagawa.

Upang higit na bumisa ang nilalaman ng aklat na ito, may mga tagubilin at sitas dito na dapat sundin upang ganap na malinis ang mga pagkakasala.

Ingatan ang aklat na ito. Huwag aabusuhin ang paghingi ng tawad. Gamitin lamang kung ikaw ay talagang nagsisisi ng buong puso at ganap.

Ang aral na ito ay mahalaga, lalo na kung ikaw ay nakagawa ng matitinding mga pagkakasala at nais na magkaroon ng ikalawang pagkakataon upang magbago.


Gamitin lamang ang aklat na ito kung nagsisisi ka sa iyong mga kasalanan. Ngunit kung hindi, ay isangtabi mo na lamang ang aklat na ito dahil masasayang lamang ang iyong mga panalangin kung wala naming ganap na pagsisisi sa puso.


PROSESO NG PAGLILINIS NG SARILI


Kung nagkasala ng mabigat, ang unang-unang dapat gawin ay malaman na totoong nagkasala.

Ang susunod ay malaman kung bakit kasalanan ang nagawa.

At ang susunod na hakbang ay ang pagsisisi.

Kung nagsisisi na sa mga kasalanang nagawa, ay nararapat na humanap ng paraan upang mapatawad sa mga kasalanang nagawa.

At sa aklat na ito ang mga proseso upang mapatawad ng Diyos sa mga pagkakasala.

Ang kandilang gagamitin sa pagdadasal sa pagpapatawad ng mga kasalanan ay inuubos at dapat hayaang mamatay ng kusa.

PARA SA MGA KASALANANG HINDI SINASADYA:


Sa umagang-umaga pagkagising ay magsindi ng kandilang puti.

Manalangin ng isang Ama Namin.

Isunod ang Panalanging ito:

O Diyos YAOHUWAH ADONAI, patawad po sa aking mga kasalanang hindi po sinasadya na nagawa ko po kahapon, pati na rin po ang mga nagawa ng mga mahal ko sa buhay.

Huwag mo po akong ihiwalay sa iyong pagpapala bagkus ay mapatawad sa aking mga sala.

ASPERGES ME, DOMINE, HYSSOPO, ET MUNDABOR.
LAVAVIS ME. ET SUPER NIVEM DEALBABOR.

(7X)


PARA SA MGA PAGLILINIS NG SARILI:


Sa umagang-umaga pagkagising ay magsindi ng kandilang puti.

Manalangin ng isang Ama Namin.

Isunod ang Panalanging ito:

OH DIOS AMA, YAOHUWAH YASCHAYAH, PATAWAD PO SA LAHAT NG AKING MGA PAGKAKASALA.

MALINIS NAWA ANG AKING BUONG SARILI AT BUONG PAGKATAO, SA PAMAMAGITAN NG IYONG ANAK NA SI YEHOSHUWAH AMAZIAH.

AT SA AKING PANALANGIN AY MALINIS PO ANG AKING SARILI MULA SA PAGKAKASALA.


ANIMA CHRISTI, SANCTISSIMA.
SANCTIFICAME CORPUS CHRISTI.
SACRATISSIMUM SALVAME.


SANGGUIS CHRISTI, PRETIOSSISIME INEBRA ME.
AQUA LATERIS CHRISTI, PURISSIMA MUNDA ME.
SUDOR VULTUS CHRISTI VIRTUOSISSIME SANA ME.
PASSIO CHRISTI PIISIMA COMFORTA ME.
O BONE JESUS, CUSTODE ME.


INTRA VULNERA TUA AB SCONDE ME.
NON PERMITTAS ME SEPARARE A TE.
AB HOSTE MALIGNO DEFENDA ME.
IN HORA MORTIS--VOCA ME,--JUBE ME,--VENIRE AD TE,--
ET PONE ME JUXTATE UT CUM ANGELIS ET ARCHANGELIS TUIS

LAUDEM TE PER INFINITA SAECULA SAECULORUM.
AMENANIMA DOMINUS DEUS SABAOTH CHRISTE
JESUS JESUS JESUS CORPUS CHRISTE
ATUM—PECATUM---EGOSUM---JESUSALEM---BARSEDIT
LAVAVE ME  SALVAME

(7X)PANALANGING NAKAPAGLILINIS
DIN SA SARILI:
Sa umagang-umaga pagkagising ay magsindi ng kandilang puti.

Manalangin ng isang Ama Namin.

Isunod ang Panalanging ito:


CAIT, CAIT, DEUM, DEUM, EGOSUM.
SISAC, MANISI PISAC.
LISAC, MAGNISI PISAC.


JIAHUHAHOWHAUM.SPIRITUM SANCTUM MITAM.
BENEDICTUM EGOSUM.
SPIRITUM GRATIAM SANCTUM
MEI MEAM


DEUS MEORUAM
DEUS MOLUM
MECUMVENIT EGOSUM
PORTITILLO SUSPENDIDO
EGOLIS, EGOLIS,
NIVIT PACEM ADORABIT.
DEUM PATER BONUM RIGSIT.
EGOSUM GAVINIT DEUS
YAOHUWAH.


SPIRITU SANCTO MITAM.
BENEDICTUM EGOSUM MICAM.
VIRGUM GRATIAM SANCTUM MEORUAM.
MECUM VENIT EGOSUM MATAM


AVE MARIA, MECUMVENIT EGOSUM MATAM


QUIP. QUAP. QUIAP. SICUT. DEUS.
ANIMA SOLA.
PANALANGING NAKAPAGLILINIS
DIN SA SARILI:


Sa gabi, 6pm, ay magsindi ng kandilang puti.


Manalangin ng isang Ama Namin.
Isang Aba Ginoong Maria


Isunod ang Panalanging ito:


AVE MARIA PURISSIMA
SIN PECCADO CONCEBIDA
ORA PRONOBIS QUI AD TE CONFUGIMUS.


MAGNIFICAT ANIMA MEAM DOMINUM
AD TE DOMINE CONTRIBULARIR
RETRIBUI CERVO TUO VIVIFICAME
IN DEO SPERAVIT COR MEUM ET ADJUSTUS SUNT
AD TE DOMINE LAVAVE ANIMA MEA.

7x
PANALANGING PAGHINGI NG KAPATAWARAN SA PANGINOON, SA MGA MABIBIGAT NA MGA PAGKAKASALA.


Sa umagang-umaga pagkagising ay magsindi ng 7 kandilang puti.


Manalangin ng

 isang Ama Namin
Isang Aba Ginoong Maria
Isang Sumasampalataya hanggang sa Ikawawala ng mga kasalanan


At isunod ang panalanging ito:


LUCI PATER DEMETEM INORECSIS SIBIB QUOM PATER IGNUS QUIT QUIT JESUS, CORDOBAS NAZARETH VIVAS VUSTI MORTI

YAMANG KAYO AY PINAHIRAPAN AT AKO AY NASA HIRAP DIN
TANGNAN MO AKO SA KAMAY AT DALHIN SA KALIWANAGAN

INCITE INACTI CIGARTI MUNDI CHRISTI CIRATA SANCTISSIMA CANILA CAGNUM RIPTEM TEMPAREM SANCTO MURSUM ET MURSUAM SANCTO OLANO SANCTO ESMERICERA

SA KABAGSIKAN PO NG DIYOS, AKO AY SUMASAMPALATAYA

SANCTA CLEMERTA, SANCTO MIJER PONTICIFIER IGNE DEUS,

AMANG PANGINOON KO NA KUMAPAL SA TAO,
PATAWARIN MO PO AKO SA LAHAT NG KASALANAN KO
ALANG-ALANG NG PAGKAMATAY MO SA CRUZ NG DAHIL SA PAG-IBIG MO SA AMIN.

PINANGAKO MO PA ANG MAKASAMBIT NG KAMAHAL-MAHALAN MONG PANGALAN AY HINDI KAKANIN NG LUPANG PINAGBAUNAN AT PATULOY SA KALUWALHATIAN NG LANGIT KAYA’T KATAMIS-TAMISAN KO PONG JESUS, ISINASAMO KO PO SA INYO NA AKO PO’Y INYONG PAGKALOOBAN SAMBITIN, IGALANG ANG LIHIM MO PONG PANGALAN NA NUNONG PINAGMULAN.

AMANG SANCTO ABACUM,
AMANG SANCTO ADACUM,
AMANG SANCTO AMACUM,
AMANG SANCTO MURGUM,
AMANG SANCTO MURLUM,
AMANG SANCTO MURSULUM,
EGOSUM DANCTO AURICA

AKO PO’Y INYONG IPAG-ADYA SA PANGANIB

ODUM+
GODUM+
AECLAMITAM+

Gawin ito sa loob ng 7 araw, tuwing umaga.

ANG MANTRA NA NAKAPAGLILINIS
NG MGA KASALANAN


PAKAINGATAN ANG MGA MANTRA NA ITO AT DIBUSYUNAN.

KUNG MASASAMBIT NG 108X SA ISANG ARAW SA ISIP, O USALIN MAN, AT ISAGAWA NG PAGLILIMOS SA MGA PULUBI, MGA KAPUS-PALAD, AT MGA MAHIHIRAP,
AY MABABAWASAN ANG MGA MASASAMANG KARMA, AT MALILINIS ANG SARILI MULA SA MGA KASALANANG NAGAWA.


OM NAMO SHIVAYO
PAGLILINIS NG KASALANAN


Sa umagang-umaga pagkagising ay magsindi ng 7 kandilang puti.

Manalangin ng isang Ama Namin
Isang Aba Ginoong Maria
Isang Sumasampalataya hanggang sa Ikawawala ng mga kasalanan

At isunod ang panalanging ito:


HUMARAP SA NORTH

JEM. UM. TEE.

KORAM. EYOM. JENESIM. ENOWAM. BILOREM. KRISARAM. MOWEM. DESAM. ARATOM. AKSOM. OKRAM. BEKREAM.


HUMARAP SA EAST

JEM. UM. TEE.

KORAM. EYOM. JENESIM. ENOWAM. BILOREM. KRISARAM. MOWEM. DESAM. ARATOM. AKSOM. OKRAM. BEKREAM.


HUMARAP SA WEST

JEM. UM. TEE.

KORAM. EYOM. JENESIM. ENOWAM. BILOREM. KRISARAM. MOWEM. DESAM. ARATOM. AKSOM. OKRAM. BEKREAM.


HUMARAP SA SOUTH

JEM. UM. TEE.

KORAM. EYOM. JENESIM. ENOWAM. BILOREM. KRISARAM. MOWEM. DESAM. ARATOM. AKSOM. OKRAM. BEKREAM.ISUNOD ITO:


SANA AY IYONG DINGGIN AKO AT KAAWAAN; PATAWARIN MO PO AKO PANGINOON KO SA AKING MGA KASALANAN.


AKO PO SI_________________________.
NARIRITO AKO NGAYON SA ___________.


AT IAALAY KO RIN SA SANTISSIMA TRINIDAD,
SA PANGINOONG JESUCRISTO,
SA MGA SANTOS AT MGA SANTAS,
SA ANGHEL KONG TAGAPAGBANTAY,
SA AKING EGO, AT MAESTRO.


KRAKMIAM
(108X)Ipikit ang mga mata at pagsisihan ang lahat ng mga kasalanan at hilingin na mapatawad sa kasalanan. Saka isunod ang dasal na ito:

HUGASAN PO ANG LAHAT KONG MGA KASALANAN,
YAMANG LAHAT NG MGA NAGKASALA SA AKIN AY PINATAWAD KO NA DIN.

TIRA MARANA
(108X)

(ALPHA OMEGA)

Miyerkules, Enero 21, 2015

KAPANGYARIHA NG VERDACABALA
DEMETRIO O. SIBAL

Author


KAPANGYARIHAN NG VERDACABALA
Ngayon ay narito na sa unang pagkakataon ang AKLAT NG VERDACABALA na may 27 KAPANGYARIHAN na inyong matutuhan sa aklat na ito na hindi mapagnakawan o malooban nino man, kapangyarihan upang PAPAGHIWALAYIN ang magkalaguyo, kapangyarihan sa PAG-IBIG, kapangyarihan ng SATOR sa BILIS at LIKSI, kapangyarihan upang MAGKASUNDO ang mag-asawa o ng magkasintahan at marami pang iba na matutunghayan lamang sa AKLAT na ito na punung-puno ng kahiwagaan.

Ang nilalaman ng AKLAT na ito ay pawing mga orihinal na salita at tutuong makapangyarihan. Tunghayan po natin ang mga sumusunod:

3
1.    Kapangyarihan upang manghina ang katawan ng inyong kaaway.
PAMAMARAAN: Sambitin po muna ninyo ang PAGPOPODER sa sarili pagkatanaw mo sa inyong kagalit at titigan mo siya ng ubos diin sa pagitan ng kanyang kilay at banggitin o usalin ang ORACION na nasa ibaba nito at siguradong manghihina ang kanyang katawan.PAGPOPODER SA SARILI:

BENEDICTAM, REENADICTAM, BENITE, MACULATAM, ELEBATE, ELEBILA, ELECULAPA, ELEBINA, EGRA, EGRAYOM, EGROMIT, EREYSUM, AYISMUTUM PODERAN MO PO AKO SA LAHAT NG ORAS AUM (3X)4Narito po ang ORASCION:

ADRAN YNILILIRIM PERDISIONIM PROCULTES BULHOM YGULHUM VACHOM BOHOM SARE DEUS SOC COLIBIRINPA COHIKIANG KALINIG KITIG LLAVE: CICTIVI CIGNUM ELECTI
2.    Kapangyarihan sa PANGKALIGTASAN sa lahat ng kapanganiban. Bago manaog ng bahay ay banggitin o usalin mo lamang ang orasciong ito at siguradong ligtas ka sa lahat ng disgrasya.Narito po ang ORASCION:

JESU CHRISTE SANCTI LEUTE NAZATENOS SATUM PECATUM PECAVIT CHRISTUM LEVERATUM OPERA OPERA HUM LIBRE DEI JESUM CHRISTUM RE REY SANCTO PATER Y BENEDICTUS

SALVAME

5
3.    Kapangyarihan upang hindi ka manakawan o malooban ng mga masasamang loob. Kung ikaw ay nilolooban at ng hindi maibalik ang mga bagay na ninakaw sa inyong tahanan ay ito lamang ang iyong babanggitin at alin sa dalawa na hindi sila makaalis o lalayas ay hindi na mapagpatuloy ang kanilang pagnanakaw.Narito po ang PAMAMARAAN:

Banggitin o usalin ng pabulong sa sarili ang mga sumusunod na ORASCION: EGOSUM AERESUM AUTEM PACE ALAMUES ERESOR SUM AP

Pagdating sa salitang AP ay ilakas o ihiyaw mo ang salitang AP upang

marinig ng mga taong may masasamang kalooban saka sundan ng salitang LUMAYAS KAYO o kaya ay TUMIGIL

6
KAYO! At asahan po ninyo na ang mga masasamang loob ay takot na takot at sukung-suko sa inyong kapangyarihan taglay.
4.    Kapangyarihan upang hindi ka sitahin ng kahit sino, at ito pa ang tinatawag ng WALANG SITA.
PAMAMARAAN: Pagdating po ninyo sa lugar ng sitahan ay banggitin o usalin po lamang ninyo ang ORASCION ng tatlong beses na nasa ibaba nito at maaasahan po ninyo na hindi kayo gagalawin ng kahit sino.Narito po ang ORASCION:


DOMINOS  DOMINUM    DOMINI    IGUS      
ILLOS  CUESIMOS  TOJOS  ISA  REBESTA      
JESUS  CURME  JESUS    SANCTUS    DEUS      
7           
TASTEROM TACTI ROTAS MORIAM RATAS

LLAVE: MAGUGAR MARIA MAGUB SALVAME
5.    ORASCION ng WALANG TANGGI. Hindi ka matatangihan ng kahit sino man ang iyong gusting hilingin sa kanya.
PAMAMARAAN: Banggitin o usalin lamang ang orasciong ito ng tatlong beses habang ikaw ay papalapit sa kanya.Narito ang ORASCION:

ORUM RALUM OPSOAM MEGOM ACSO TAAM SALABAR MAUM CRUX SALUTOR ATAR AMATOR YUM YUM IYAM HUM.

LLAVE: SATOR SURCA URCA JAC8
6.    Kapangyarihan sa LAKAS NG PAGBUHAT.
PAMAMARAAN: Banggitin o usalin lamang ninyo ang orascion na nasa ibaba nito at saka kayo bumuhat ng isang bagay at siguradong mabubuhat ang bagay na yaon na dati dati ay hindi ninyo mabuhat-buhat.Narito ang ORASCION:

JESUS MESIAS JESUS NAZARENO JESUS RODY JESUS PABLO JESUS ETERMO JESUS SALVADOR DEL MUNDO JESUS CHRISTOBAL GRANDE PEURSA AYUDAOME EGOSUM PAREL ASUSURATIN PAGTINTIR RUAM AKIPRIT BANGTING BAGKATIN TAYON CAGAY YEMHUM9
7.    Kapangyarihan upang PAPAGHIWALAY O PAGPAPALAYO sa magkalaguyong nagsasama.
MATIRYAL: Puno ng taghiwalay, puno ng ampalaya at talbos ng tsa.
PAMAMARAAN: Ang puno ng taghiwalay at puno ng ampalaya ay kayusin at ang pinagkayusan nitong dalawang sangkap ay pakuluan ninyo ito na kasing dami ng apat na basong tubig at kung nakakarkula na ninyo na dalawang basong tubig na lamang ang natitira ay isama o ihalo na ninyo ang talbos ng tsa sa kumukulong tubig sa tagal ng isang minuto at pagkatapos ay hanguin na ninyo ito sa kalan at palamigin, at kung malamig na ito ay

salain sa isang malinis na panyo, ngunit

10
ang paggawa nito ay sa una o huling Biyernes ng Buwan kung hindi kayo makapaghihintay sa Biyernes Santo.PAMAMARAAN NG PAGPAPAINOM:

Limang kutsara ng tubig na ihahalo sa bawat pag-inum ng softdrinks, kapi, sopas, beer o ano mang inumin.
PAUNAWA: Bigkasin o usalin ang pangalan at apelyido at ang ORASCION ng nasa ibaba nito at ihihip sa bawat painom na iyong gagawin sa mga taong nagmamahalan o nagsasama.Narito ang ORASCION:

MISERERE MIHI HACHOC MEUM KAD

11
Kayo’y hindi na magkakasundo kailan man tuluyan na kayong magkakahiwalay.
8.    Kapangyarihan sa pagtawag sa APAT NA SULOK ng mundo. Kung nais mong medaling matupad o makamit ang iyong kahilingan sa kaitaasan ay kailangan tawagan mo muna ang apat na soluk ng mundo.Narito ang ORASCION:

SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS ADONADAM REHOPOGNAT SAUGNAT REX CHRISTUM DEUM IN DEUM MEUM ABAAM ABELIM ABEIS ABEISTE
9.    Kapangyarihan ng PAG-IBIG. Sa abot ng iyong tanaw sa iyong nililigawan ay

titigan mo siya ng ubos diin at saka

12
usalin ng tatlong beses sa iyong isipan ang orasciong ito at siguradong hindi mapapalagay ang iyong minamahal habang hindi kayo nagkikita o nagkakausap na dalawa.Narito ang ORASCION:

IN NOMINE PATRI ET FILI ET ESPIRITU SANCTI

at ang pangalan ng sinisinta o ng iyong minamahal at sabihin mong hindi ka mapapalagay sa oras na ito hangga’t hindi tayo nagkakausap na dalawa.

JEUS DIOSTI DOMINE AGNUS DEI JESUS DOMINO INRI EDEUS GEDEUS DEDEUS DEUS DEUS DEUS EGOSUM GAVINIT DEUS MAGSIAS BULHUM

13
10. Kapangyarihan sa Panghalina sa mga Isda.

Nais po ba ninyong mahalina ang mga Isda sa inyong baklad? Kung gayon ay narito na ang pamamaraan na dapat ninyong sundin: kumuha ka ng ugat ng tiwtiw at ilagay ninyo sa may pintuan ng inyong baklad upang ang mga isda ay mahalina at magsipasok sa may pintuan ng inyong baklad.
PALIWANAG: Ang paggawa nito ay maaari ninyong umpisahan sa unang Biyernes o huling Biyernes ng buwan na pasikat ang araw kung hindi kayo makapaghihintay ang Biyernes Santo.
11. PANGALAWANG pamamaraan upang PAPAGHIWALAYIN ang magkalaguyo na nagsasama o ng magkasuyo.

14
MATIRYAL: Dalawang itlog ng manok. Isulat sa dalawang itlog ng manok ang pangalan at apelyido ng dalawang taong nagtataksil, at isulat ninyo sa bawat itlog ang pangalan ng tao ng pahalang at ang apelyido naman ay patayo na ang magiging pigura ng pagkakasulat ng pangalan at apelyido ay pa cross kung kaya’t ang magiging ayos ng pagkakasulat sa bawat itlog ay may kanya-kanyang pangalan ng lalaki at babae.
PAMAMARAAN: Tanganan ang dalawang itlog at magdasal ng isang sumasampalataya hanggang sa ikawawala at idugtong sa salitang ikawawala ang: Mawawala na ang pagmamahal mo at pagtangkilik kay

_______________________.

15
PALIWANAG: Ang pasimula ng pagganap nito ay sa unang araw ng Biyernes o huling Biyernes ng buwan, na maaaring mag-umpisa ng alas sais (6:00 PM) o alas otso ng gabi (8:00 PM) o dili naman kaya ay bago ka matulog at pagkatapos ay ilagay ang dalawang itlog na ito sa ilalim ng abo ng kalan at lalagyan ninyo ng baga o apoy sa ibabaw ng abo.
PAUNAWA: Ang dalawang itlog ng manok na inilagay ninyo sa ilalim ng abo ng kalan ay hindi na ninyo ito aalisin hangga’t hindi natutupad ang inyong nais sa mga taong ito. Ang obligasyon lamang ninyo sa dalawang itlog na ito ay lalagyan ninyo ng apoy baga sa ibabaw ng abo na maaaring sa umaga, tanghali, hapon o gabi.

16
PANGALAWANG PAMAMARAAN: Isulat sa kapirasong papel ang salitang ito:
12. Kapangyarihan upang mabigyan ng sakit ang isang tao at ng mamalagi ka sa kanyang ala-ala.
PAUNAWA: Ang pamarusa pong ito ay hindi pamamaraang kulam, hindi malulunasan ng gamut Botika o ng Manggagamot ang may sakit at ang manggagamot lamang sa taong ito ay mismong taong gumanap nito.
KAGAMITAN: Isang Bilao o kumpormista ng bilao na malalim at malukong na kaigihan ang laki. Isang kapirasong carbon paper.


17
PAUNAWA: Sulatan ang carbon paper ng pangalan at apelyido ng tao na iyong pinatutungkulan sa pamamagitan ng chalk o tisa. Ang pagganap nito ay sa hating gabing matahimik o alas dose (12:00 AM) na magsimula kayo sa araw ng Biyernes. Ang limit o tagal ng pagganap nito ay hanggang tatlong Biyernes.

Narito ang pamamaraan at pigura ng pagkakaayos ng mga gamit:


18
Nakatihaya ang Bilao na may kapirasong carbon paper sa ibabaw na nakasulat ang pangalan at apelyido ng taong iyong parurusahan. Ilagay ang Bilao sa may bintana na nasisinagan ng buwan ang Bilao lamang na ang taong gumaganap ay nasa harap ng bintanang kinalalagyan ng Bilao ngunit nasa dilim ang taong gumaganap at nakasalampak ng upo na kumpormista ng nasa litrato ng SAHAJ YOGA na magkakrus ang magkabilang binti at ang kamay ay nakalagay sa magkabilang tuhod, at sambitin o usalin ng tatlong beses na paulit-ulit ng mataimtim sa kalooban ang mga sumusunod na Dasal:
OH MAKAPANGYARIHANG HARI NG KADILIMAN MERSILDE GULAND PRUSLAS AAMON BARBATOS CAPICRIC

19
SEREZ COPLI PITAT CAYNO LIGASI ACSE DINGGIN MO AKO SA AKING IPAKIKIUSAP SA INYO NA IPAGHIGANTI MO AKO SA TAONG SUMIRA NG AKING BUHAY NA SI ______________________

CAYMI PISOP CAYOANG ONG MOANG AT PAIKUTIN MO ANG BILAONG ITO SA IYONG KAPANGYARIHAN.
PALIWANAG: Bago gawin ang mga kaparaanang ito ay dasalin mo muna ito sa harap ng altar.Narito ang Dasal:

MAHAL KONG PANGINOONG DIOS PATAWARIN MO PO AKO SA AKING GAGAWING ITO. AMEN.
PAUNAWA: Kung ang Bilao ay umikot ng umikot ng pabilis ng pabilis ay iyan na

20
ang pagkakataon mo na humiling kung anu ang gusto mong magiging sakit ng taong iyong pinatutungkulan. Kung mabilis na ang pag-ikot ng bilao ay kumakapit na ang pamamaraang ito at siya’y unti-unti ng magkakasakit na depende sa gusto mong karamdaman niya.
13. Kapangyarihan ng SATOR SA BILIS AT LIKSI.
PAMAMARAAN: Isulat sa kapirasong papel ang mag sumusunod na salita at ibabad sa distilled water o tubig ulan ngunit magsisimula kayo ng pagbababad ng salita sa tubig sa una o huling Biyernes ng buwan at sa kinabukasan o sa mga araw pang darating na sa iyong pangangailangan ay

21
maaari pa rin inumin ang naturang tubig na pinagbabaran at lalo pong mabuti o magaling kung distilled water o tubig ulan na primerong patak ng ulan sa buwan ng Mayo sapagkat hindi ito magkakaroon ng amoy o nasisira.Narito ang Salita:

EMSAT SAO CUMAUSEOT TACSAT ASATE MUSEGUM

LLAVE: DODOMAHE SATUM SALVAME
14. Kapangyarihan upang hindi ka maging api-apihan at mautus-utusan.

Banggitin o usalin lamang ninyo ang orasciong ito sa iyong isipan sa kanyang harapan o dili naman kaya ay sa abot ng iyong tanaw na papalapit na siya sa iyo, at maaasahan mong hindi ka niya mauutusan.

22Narito ang ORASCION:

SOLASTIS OSILAMOC LARUNASIM PALONAN MILASOC OOMBRANOB NINANIGO OLASIS MILASROSAC SALVAME
15. Kapangyarihan upang mawala ang galit sa iyo ng isang tao. Banggitin o usalin lamang ninyo ang orasciong ito kapag siya’y iyo ng natanaw at siguradong mawawala na ang kanyang galit sa iyo.Narito ang ORASCION:

SALBOS SALBAMOS KEBEBI COMOS EGOSUM SALVAME
16. Kapangyarihan upang hindi ka maabutan ng taong humahabol sa iyo.23
PAMAMARAAN: Isigaw ang orascion na nasa ibaba nito at siguradong susubsob ang taong humahabol sa iyo.Narito ang ORASCION:

CAPIPIS SOLDALA CAMPISPIP JUTE JUYA ALLELUYA CALAHOS CHOBITROS

LLAVE: MOSBARA BARACA KAT SOB SOB
17. Kapangyarihan na pangkaligtasan sa KULOG AT KIDLAT. Banggitin lamang ninyo ang orascion na nasa ibaba nito habang kumukulog at kumikidlat at maaasahan mong ikaw ay maililigtas.Narito ang ORASCION:

TEORFAM TEGORFAM TAMFEOR TREAM AUM

LLAVE: AMHUMAN AUC SALVAME2418. Kapangyarihan sa AHAS.
PAMAMARAAN: Titigan mo ang ahas ng ubos diin sa pagitan ng kanyang mga mata at banggitin o usalin ng tatlong beses at ihihip sa aha sang orascion na nasa ibaba nito at maaasahan mong likot ng pabaligbaligtad ang ahas hanggang sa mamatay.Narito ang ORASCION:

JESUS CERAFICI E NAME ELICTO JESUS SAN PABLO PHU19. Kapangyarihan sa ASO.
Titigan ang aso ng ubos ng diin sa pagitan ng kanyang mga mata at banggitin o usalin ang orascion na nasa ibaba nito at siguradong ang aso ay

25
babait sa iyo, at ito ang orihinal na salita ni San Roque upang bumait ang mga aso.Narito ang ORASCION:

QUESUM JESUM CHRISTUM BANET PECUR DE JESUS JESUS JESUS EGOSUM AMEN
20. Makapangyarihang ORASCION upang mapatigil mo ang isang tao ng pagsugod sa iyo na may masamang tangka sa iyong buhay. Kung pasugod sa iyo ang isang tao at ikaw ay sasaktan ay banggitin po lamang ninyo ang orasciong ito sa kanyang harapan at siguradong hindi na maitutuloy ang pagsugod sa iyo.


26Narito ang ORASCION:

EIGSAC EIGMAC EGOSUM LLAVE: EIOUA PROCULTIS BOHOB21. Kapangyarihan sa PAGPAPAULAN.
Kung tayo po ay marunong magpahinto ng ulan ay kailangan ay marunong din tayong magpaulan at mangyayari ang kapangyarihang ito sa pagpapaulan kong mayroon ka ng sapat na kapangyarihan at lakas ng kalooban na mababasa at matututuhan sa mahiwagang aklat ng kababalaghan.
PAUNAWA: Bago mo bigkasin ang orascion at dasal sa pagpapaulan at tatawag ka muna sa apat na sulok ng mundo: HILAGA, TIMOG, SILANGAN AT KANLURAN na sa bawat sulok ng mundo

27
ay ikaw ay haharap at babanggitin o uusalin mo ang orascion sa pagtawag sa apat na sulok ng mundo at pagkatapos ay bibigkasin mo ng pitong (7) beses ng paulit-ulit ang orascion at dasal sa pagpapaulan.Narito ang ORASCION:

SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS ADONA

(Note: Nawala ang pahina 24-25, yong kadugtong nito ay kasama doon)22.    (Nawala ang pahina sa number 22)
23.    Kapangyarihan upang magkasundo at mag-ibigan ang mag-asawa. Bigkasin lamang ang orascion na nasa ibaba nito sa harapan ng iyong asawa at

siguradong kayo ay mamahalin.

28Narito ang ORASCION:

FORNEUS tayo’y magkakasundo FURFUR ako’y iyonng mamahalin TIRINTORIAN CALIHILO HAMIDA
24. Kapangyarihan sa medaling Pagku-consagra, pagbuhay at pagbibinyag sa mga bagay na Matiryal.
PALIWANAG: Bago magconsagra, magbuhay at magbinyag ng mga gamit sa harap ng Altar ay maglagay ka muna sa lamesa ng mga sumusunod:

a.    Dalawang kandilang perdum o kahit na 2 kandilang ordinaryo ngunit putting kulay lamang.

b.    Isang basong tubig ulan, ito’y primerong patak ng ulan sa buwan ng Mayo o kahit na tubig sa gripo ay

maaari din.

29
c.    Bato Ara. Ito pong Bato Ara ay isang baton a katulad ng isang marmol na pinagpapatungan ng Kalis sa pagmimisa ng Pari, kahit wala kayo nito ay pwede rin
PAUNAWA: Lahat ng mga gamit ay nakalatag sa lamesa at usalin sa sarili itong mga sumusunod:
CONSAGRACION: Sa mga gamit na pangmadalian. Ito’y dadasalin ng mataimtim sa kalooban:
TE IJITUR CLEMENTISSME PATER PER JESUM CHRISTUM FILIUM TUUM DOMINUM NOSTRUM SUPLI CES ROGAMUS ACPETIMMUS UTI ACCEPTA HABEAS ET BENEDICAS DOMINE DEUS MEUS INTESPERAVIT CONFITETOR TISI

30
DOMINE INTOTO CORDE MEO QUEMAD MODUM DAMAHI LUMECH GADAL PANCIA VEFOAS MEOBOD LAMIDOCH BALDACH ANERETHON METATRON
PAGBUHAY sa mga gamit na pangmadalian:
HAEC DONA HAEC MUNERA HAEC SANCTA SACRIFICIA ILLIBATA ALSASESLATORES ARAM ARADAM ADRADAM FRUOISIERE ABE ABEUC ABEIC ABEICA CARMAR ACOCJUA AHU HAI JO HAOC ABHA HICAACPAGBIBINYAG sa mga gamit:
EGOTE BAPTIZE ELIAP MACMAMITAM MAEM POMAEM PUDERUM CHRISTUM PATER FILIUM VERBUM ESPIRITUM

31
OMNIPOTENTEM PACTENIT EGO EGOLIS HOB TELABATH BERABATIS TARUMPANTAL PALASAC DIANCA TALINUM PEROCAM MAYAM DARUM PILIXO BITUM BOROM NEXERD: IN NOMINE PATRIS ET FILI ET ESPIRITUS SANCTI – kayo’s binibinyagan ko na maging magaling sa: Negosyo, Barilan, Patalim at sa lahat ng bagay. Ito po ay inyong sasambitin o uusalin ng tatlong beses na sabay wisik ng tubig.
PAUNAWA: Habang winiwisikan ng tubig ang mga gamit ay sinasabayan ng salitang: IN NOMINE PATRIS ET FILI ET ESPIRITUS SANCTI. Ang ibig kong sabihin ay ganito: Tatlong beses ninyong wiwisikan ng tubig ang mga gamit at tatlong beses din ninyong babanggitin32
ang salitang: IN NOMINE PATRIS ET FILI ET ESPIRITUS SANCTI.
25. Nais ba ninyong maging kaakit-akit at manatili ang bata ninyong kaanyuan?

Kung gayon ay narito na ang mga hindi dapat gawin ng isang nagpapa slim sa loob ng tatlong buwan: Huwag magpupuyat, pwede rin pero once a week o minsan lamang sa loob ng isang lingo at kinabukasan ay huwag mag-ehersisyo. Huwag kakain ng matatamis. Huwag iinom ng orange. Walang softdrinks, walang alcoholic beverages. Huwag magsisigarilyo. Hindi kakain ng kanin at tinapay (bread) at huwag iinom ng kape (coffee) bago mag-ehersisyo.

33
Narito naman ang mga dapat gawin sa araw araw tuwing umagang pagkagising: Simulan na ang pag-ehersisyo na tatagal ng kalahating oras. Huwag titikim ng kahit na ano ang tiyan bago magsimula. Maaaring kumain ng kahit na anong karne but mostly kailangan ay mga isdang sariwa, vegestables salad ay importante. Sa halip na softdrinks ay tsaa (tea) ang inumin. Uminom ng maraming tubig kung makakaya ninyo, sampu hanggang dalawampung baso ng tubig ang iinumin ninyo sa maghapon. Maging mahilig kayo sa pagkain ng maasim at pag-inom ng mga katas ng prutas na maasim. Magkakain kayo ng itlog kahit na anong klaseng luto at huwag kalilimutang uminom ng isang basong gatas bago matulog. Kailangang kumain

34
ng bitamina at mineral at ang pinaka importante ay tiyaga, konsentrasyon, determination at sariling disiplina.
PAG-IINGAT: Kung magsisimula na kayo sa ganitong pamamaraan ay huwag bibiglain ang sarili sa pagkain, huwag kaagad susundin ang mga ipinagbabawal, unti-unti araw-araw, magbabawas lang kayo sa pagkain at sa mga ehersisyo, huwag pupuwersahin kaagad ang sarili, at ang pinaka-importante ay huwag kalimutang kumunsulta sa Doktor at kung maaari ay once a month o minsan isang buwan.
Narito naman ang mga pamamaraan ng mag-ehersisyo na dapat ninyong sundin:35
UNANG PAMAMARAAN UPANG MAG-CIRCULATE NA MAIGI O TUMAKBONG MABUTI ANG DUGO:

Tumayo ng tuwid, idakot ng mahigpit ang dalawang kamay. Lumundag na astang tumatakbo. Bilangin ang bagsak ng kaliwa at kanang paa tig dadalawampu. Sa apatnapung lundag araw-araw, magdagdag ng dalawa o tatlong lundag hanggang sa abutin ng sisenta. Kung makatatagal ka pa kahit lumampas ng sisintang lundag hanggang sa maramdaman ninyong pagsisikip ang inyong dibdib. Then, tumigil kayo at saka kayo huminga ng malalim. Kapag relax na kayo for a few seconds o ng ilang Segundo simulan na ang ikalawang pamamaraan.


36
PANGALAWANG PAMAMARAAN PARA LUMIIT ANG MUSCLE O KALAMNAN NG BRASO:

Tumayo ng tuwid. Idakot ng mahigpit ang dalawang kamay. Dumapa ng tuwid at piliting maging matigas ang pagkakadapa. Kapag hindi na ninyo matagalan ay ibuka ang mga daliri at ikilos iyon ng paikot nang hindi ikikilos ang braso, mula lamang sa wrist (pulso) at ang kamay lang ang umiikot.
PANGATLONG PAMAMARAAN UPANG LUMIIT ANG TIYAN:

Tumayo ng tuwid. Isapo ang kaliwang kamay sa puson at ang kanang kamay ay sa sikmura. Bumuntung hininga at bumilang ng lima. Then release your breath slowly o pagkatapos ay palabasin ang hangin na sinanghap ng dahan-

37
dahan. Sa susunod na pag-ehersisyo ay bumilang ng pito. Sa araw-araw na pag-ehersisyo ay magdaragdag kayo ng dalawa o tatlo na bunting-hininga hanggang sa umabot sa dalawampu.
PANG-APAT NA PAMAMARAAN NA PAMPALIIT NG MGA HITA (THIGHS):

Kumuha kayo ng isang silya. Ihawak ang dalawang kamay sa palasandalan at itaas ang kaliwang paa. Kailangang unat na unat ang hita at binti. Sa simula, pitong ulit gawin ito, kaliwa at kanan. Araw-araw ay magdaragdag kayo ng dalawa o tatlo hanggang sa umabot sa dalawampu.
38
PANG-LIMANG PAMAMARAAN UPANG MABURA ANG KULUBOT SA MUKHA:

Lumuhod kayo na magkadikit ang hita at binti. Ipatong ang kamay sa tuhod na nakaunat pero magkakadikit ang mga daliri kasabay ang unti-unting palalawit ng dila. Bumilang ng sampu. Limang ulit na gagawin ito araw-araw.
PANG-ANIM NA PAMAMARAAN UPANG MAALIS ANG KULUBOT O GUHIT SA LEEG:

a.    Umupong pasalampak na nasa liko ang kamay. Tumingala na unat na unat ang leeg. Sampung ulit na gawin ang ganito.

b.    Ibaling ang leeg sa kaliwa. Sampung ulit din at sampung ulit naman sa kanan.39PANG-PITONG PAMAMARAAN PARA MAPALIIT ANG MGA HITA (THIGHS):

Humiga na lapat sa sahig ang likod. Nakalapat din ang palad sa sahig. Itaas unti-unti ang hita at saka dahan-dahang iunat. Sampung beses sa isang araw at huwag hahayaang bumaling sa kaliwa o kanan ang pagkakataas ng iyong hita at binti.
PANG-WALONG PAMAMARAAN UPANG LUMIIT ANG BALAKANG:

a.    Ilapat ang likod sa sahig. Iyunat ang kaliwang kamay na paitaas na lapat sa sahig. Iyunat ang kanang kamay na pababa na lapat din sa sahig.

b.    Biglang isalya ang kanang hita na tuwid at piloting maabot ng dulo ng

paa  ang  sahig  sag  awing  kaliwa.

40
Sampung ulit na gawin iyan at pagkatapos ay isunod ang kaliwang hita at binti. Mas mabisa ito kaysa tinatawag nating bending.
26. Kapangyarihan ng VERDACABALA tungkol sa panghuhula kung sino sa dalawang bosingero na pang heavy weight ang mananalo at tanghalin na heavyweight champion sa buong mundo.
Nais po ba ninyong malaman o mahulaan kung sino sa dalawang boksingero o Boxer ang mananalo na base sa araw, buwan at oras na kanilang paglalaban? Kung gayon ay tunghayan natin ang mga sumusunod na pamamaraan na inyong pagbabasihan:41
BATAYAN NG MGA ORAS NA KATUMBAS NG MGA NUMERO SA UMAGA, HAPON AT GABI:

1:00 AM

Ang nakakatumbas pong numero ay 1 2:00 AM

Ang nakakatumbas pong numero ay 2 3:00 AM

Ang nakakatumbas pong numero ay 3 4:00 AM

Ang nakakatumbas pong numero ay 4 5:00 AM

Ang nakakatumbas pong numero ay 5 6:00 AM

Ang nakakatumbas pong numero ay 6 7:00 AM

Ang nakakatumbas pong numero ay 7 8:00 AM

Ang nakakatumbas pong numero ay 8 9:00 AM

42
Ang nakakatumbas pong numero ay 9 10:00 AM

Ang nakakatumbas pong numero ay 1 11:00 AM

Ang nakakatumbas pong numero ay 2 12:00 PM

Ang nakakatumbas pong numero ay 3 1:00 PM

Ang nakakatumbas pong numero ay 4 2:00 PM

Ang nakakatumbas pong numero ay 5 3:00 PM

Ang nakakatumbas pong numero ay 6 4:00 PM

Ang nakakatumbas pong numero ay 7 5:00 PM

Ang nakakatumbas pong numero ay 8 6:00 PM

Ang nakakatumbas pong numero ay 9 7:00 PM

43
Ang nakakatumbas pong numero ay 1 8:00 PM

Ang nakakatumbas pong numero ay 2 9:00 PM

Ang nakakatumbas pong numero ay 3 10:00 PM

Ang nakakatumbas pong numero ay 4 11:00 PM

Ang nakakatumbas pong numero ay 5 12:00 AM

Ang nakakatumbas pong numero ay 6
FORMULA NG MGA LETRA NA KATUMBAS NG MGA NUMERO:


    1    2    3    4    5    6    7    8    9      
                                          
    A    B    C    D    E    F    G    H    I      
    J    K    L    M    N    O    P    Q    R      
    S    T    U    V    W    X    Y    Z          
                                       


44
TUNGHAYAN NG MGA ARAW NA KATUMBAS NG MGA NUMERO:

MON    - 1    TUE   - 2

WED    - 3    THU   - 4

FRI - 5 SAT - 6 SUN - 7


ITO PO NAMAN AY TALAAN SA KAHALAGAHAN NG MGA NUMERO SA BAWAT ARAW (TALAAN NUMERO UNO).


MON    - MOON    - 4 AT 1      
TUE    - MARS    - 9      
WED    - MERCURY    - 5      
THU    - JUPITER    - 3      
FRI    - VENUS    - 6      
SAT    - SATURN    - 8      
SUN    - SUN    - 7 AT 2   


45
TINGINAN O BATAYAN NG MGA NUMERONG BUENAS, MALAS, AT DIDOSO O ALANGANIN:


BUENAS    - 1, 3, 5, 9, 10, 12, 14,      
    16, 18, 19, 21, 23, 25,      
    27, 28, 30      
MALAS    - 2, 4, 6, 8      
DIDOSO    - 11, 13, 15, 17, 20, 22      
    24, 26, 29, 31   Narito ang mga alintuntunin:

I.    Sumahin ang mga pangalan ng Boksingero na maglalaban na sangayon pos a ating Formula ng mga letra na katumbas ng mga numero.
Halimbawa po sa paglalaban nina JOE FRAZIER AT GEORGE FOREMAN:


46
a.   J    -    1    b.  G    -    7      
F    -    6    E    -    5   

 
a.   J    -    1        b.    G    -    7      
O    -    6            E    -    5      
E    -    5            O    -    6      
F    -    6            R    -    9      
R    -    9            G    -    7      
A    -    1            E    -    5      
Z    -    8            F    -    8      
I    -    9            O    -    6      
E    -    5            R    -    9      
R    -    9            E    -    5      
                                  
        59            M    -    4      
5    +    9    =    14    A    -    1      
1    +    4    =    5    N    -    5      
                                  
                            75      
            7    +    5    =    12      
            1    +    2    =    3   47
II.    Oras ng paglalaban. Pakitingnan ninyo sa magic time ang tunghayan ng mga oras na katumbas ng mga numero (Pilipino Time).
Ang oras ng paglalaban nina Joe Frazier at George Foreman ay alas Diyes Medya ng umaga (10:30 AM). Ang alas Diyes ng umaga (10:30 AM) ang nakakatumbas na numero ay uno (1), at ang 30 minutos naman ay mananatili sa pigura ng kanyang pagkanumero, samakatuwid ang alas diyes medya ng umaga ay ganito ang magiging hanay ng mga numero: 130 at ganito naman ang pagsuma: 1 mas 3 mas 0 ay magiging 4.

48III.  Araw ng paglalaban: MARTES
Ang araw po ng Martes sa tunghayan ng mga araw, ang nakakatumbas na numero ay 2, at ang araw naman ng Martes sa talaan sa kahalagahan ng mga numero sa bawa’t araw. (Talaan numero uno) ang nakakatumbas na numero ay 9 kung kaya’t susumahin natin ang dalawang numerong ito sa ganitong pamamaraan: 2 mas 9 ay magiging 11, at tuloy pa rin an gating pagsuma sapagkat ditto sa Formula ng mga letra na katumbas ng mga numero ay hanggang numero 9 lamang kung kaya’t tuloy pa rin ang ating pagsuma sa numero 11 at ganito ang pamamaraan uli ng pagsuma: 1 mas 1 ay magiging 2.49PANGALAWANG PAMAMARAAN:
Susumahin nating lahat ang mga nagging numero ng bawa’t Boksingero na kung sino sa kanila ang mananalo na base sa oras, araw at buwan ng kanilang paglalaban. Ang una nating sumahin ay si Joe Frazier.

a.    JOE FRAZIER. Ang nagging resultang numero na sang-ayon sa ating Formula ng mga letra na katumbas ng mga numero ay 5.

b.    ORAS NG PAGLALABAN. Ang nagging resultang numero na sang-ayon sa tunghayan ng mga oras na katumbas ng mga numero (magic time) ay 4.

c.    ARAW NG PAGLALABAN. Pagsasamahin nating sumahin ang

mga    numero   na   base   sa

50
tunghayan ng mga araw na katumbas ng mga numero at sa talaan sa kahalagahan ng mga numero sa bawa’t araw (TALAAN NUMERO UNO).
ARAW NA MAY KATUMBAS NG MGA NUMEROAng Martes ay 2

TALAAN NUMERO UNO

Ang Martes ay 9
2 mas 9 ay magiging 11, at tuloy pa rin an gating pagsuma sa numero 11, 1 mas 1 ay magiging 2.
PAUNAWA: Pagsamahin nating sumahing lahat ang mga nagging resultang numero na nasasaklaw ni

51
Joe Frazier: 5 mas 4 mas 2 ay magiging 11, at tuloy pa rin an gating pagsuma: 1 mas 1 ay magiging 2.PARA NAMAN KAY GEORGE

FOREMAN:
a.    GEORGE FOREMAN. Ang nagging resulta numero ni George Foreman na sang-ayon sa ating Formula ng mga letra na katumbas ng mga numero ay 3.

b.    ORAS NG PAGLALABAN. Ang nagging resultang numero na sang-ayon sa tunghayan ng mga oras na katumbas ng mga numero (magic time) ay 4.

c.    ARAW NG PAGLALABAN. Pagsasamahin nating sumahin ang

mga    numero   na   base   sa

52
tunghayan ng mga araw na katumbas ng mga numero at sa talaan sa kahalagahan ng mga numero sa bawa’t araw (TALAAN NUMERO UNO).
ARAW NA KATUMBAS NG MGA NUMEROAng Martes ay 2

TALAAN NUMERO UNO

Ang Martes ay 9
2 mas 9 ay magiging 11, at tuloy pa rin an gating pagsuma sa numero 11, 1 mas 1 ay magiging 2.
PAUNAWA: Pagsasamahin nating sumahing lahat ang mga nagging resultang numero na nasasaklaw ni

53
George Foreman: 3 mas 4 mas 2 ay magiging 9.
PALIWANAG: Ang kabuoang resultang numero ni Joe Frazier ay nalalagay sa numero 11 na nasa linya ng Didoso, at ang numero 2 naman ay nasa linya ng Malas. Dito naman kay George Foreman ang kabuoang resultang numero na nasasaklaw ni George Foreman ay nalalagay sa numero 9 na nasa linya ng Buenas. Yaman din lamang na ang numero 9 ay nasa Buenas na linya ay nakakasiguro na kayo na si George Foreman ang mananalo sa oras at araw na yaon.
PAUNAWA: Maaari din ninyong isama ang Buwan ng paglalaban ngunit sa wikang “English” lamang ang salita.

54
Halimbawa ang buwan ng Enero ay kailangan ay ang salitang January, at para makuha nating ang resultang numero ng January ay babasa tayo sa Formula ng mga letra na katumbas ng mga numero.
27. Kapangyarihan ng Verdacabala sa pang mental telepathy.
Nais ninyong subukin ang pag-mental telepathy upang mapasunod mo ang isang tao na sang-ayon sa iyong kagustuhan? Kung gayon ay narito na ang mga pamamaraan na dapat niyong sundin.

Bago matulog sa gabi o maaaring alas otso ng gabi (8:00 PM) taunin lamang sa araw ng Biyernes sa panimula ng pagganap nito ay isulat ang pangalan at

55
apelyido ng taong patutungkulan sa isang kapirasong papel o sa litrato mismo niya at sambitin o usalin ang orascion na nasa ibaba nito at ihihip sa papel o litrato na may pangalan niya at pagkatapos ay sunugin mo ito at isilid ang papel o litrato na sinunog sa isang sobre at ilagay ito sa ilalim ng ponda ng inyong unan at pagkatapos ay mahiga na at simulang isipin mo ng isipin hanggang sa makatulugan mo ang ganitong pang-iisip kung ano mang pag-uutos ang gusto mong gawin niya para sa iyo. Kung ang pamamaraan ito ay iyong masusunod ay siguradong wala mo kang bigo at mapapasunod mo siya na batay sa iyong kagustuhan.
PAUNAWA: Ang pamamaraan na ito ay lubhang naiiba sa Lahat sapagkat ang

56
taong nagme-mental telepathy ang siyang mauunang matutulog kaysa kanyang pinatutungkulan.Narito ang ORASCION:
RAUM FORAS ANDROMALIUS BUCULUM SALALAM SIAM AMDIDIC DIO DIO JESUS57

Martes, Enero 20, 2015

DIES MUNDOS

LIBRO SAGRADO DIES MUNDOS TARFACAWEM

1ARAL UKOL SA PAGPOPONDO

UPANG MAGKAMIT NG KAPANGYARIHAN NA MAGKAKALOOB SA IYO NG KAKAYAHANG MAKIPAGDIGMAAN SA MGA MAY MASASAMANG KAPANGYARIHAN AT MGA NILALANG NA MAY MASAMANG MGA KAPANGYARIHAN, AY KINAKAILANGAN TUPARIN MO ANG MGA HABILIN SA AKLAT NA ITO NA MAGING MATIYAGA SA PAGPOPODER SA ARAW-ARAW.

ANG MGA PANALANGIN SA AKLAT NA ITO AY ISAGAWA, UPANG IKAW AY MAGTAGLAY NG SAPAT NA PODER UPANG MAKIPAGLABAN SA LAHAT NG KASAMAAN.

ANG BAWAT PODER AY DADASALIN SA KANYANG TAKDANG ARAW, BAGO MATULOG AT PAGKAGISING. GAWIN ANG PANANALANGIN NG LIHIMITO NG BUONG HINAHON AT TIYAGA, UPANG MAKAMIT MO ANG IYONG NINANAIS.
PARAAN NG PANANALANGIN

PUMASOK KA SA IYONG SILID AT ISARA MO ANG IYONG PINTO. SAKA KA MANALANGIN SA IYONG AMANG HINDI NAKIKITA, AT GAGANTIHAN KA NG IYONG AMANG NAKAKAKITA NG KABUTIHANG GINAGAWA MO NG LIHIM.

(MATEO 6:6)PAUNANG PANALANGIN

MANALANGIN NG 1 AMA NAMIN (MATEO 6:9-13)

SAKA ISUNOD ANG MGA PANALANGING ITO:
AKO’Y KAAWAAN, O MAHAL KONG DIYOS, SANG-AYON SA IYONG KAGANDAHANG-LOOB; MGA

2KASALANAN KO’Y IYONG PAWIIN, AYON DIN SA

IYONG PAG-IBIG SA AKIN! (AWIT 51:1)

SI YHWH AY BATONG DI MATITIBAG, MATIBAY KONG MUOG AT TAGAPAGLIGTAS; ANG DIYOS ANG SA AKI’Y NAG-IINGAT, TAGAPAGTANGGOL KO

AT AKING KALASAG. (AWIT 18:2)

SA LAHAT NG MASASAMA, O DIYOS, AKO’Y IPAGLABAN, SA KUKO NG MABABAGSIK, HUWAG MO AKONG PABABAYAAN. (AWIT 71:4)

IKAW, AKING KALULUWA, ANG DIYOS AY PAPURIHAN, AT HUWAG MONG LIMUTIN ANG KANYANG KABUTIHAN.

(AWIT 103:2) PURIHIN SI YHWH!

DAPAT NA PURIHIN NG LAHAT NG BANSA,

SIYA AY PURIHIN NG LAHAT NG TAO

SA BALAT NG LUPA. (AWIT 117:1)

SAKA ISUNOD ANG PANALANGIN

PARA SA BAWAT ARAW:(LINGGO) JOW-HE-EYAO-HIH YOW-AHE-WI-YAWI

CORONA DEUM OMNIPOTENTEM

TODO PODEROSO

YWHOUAM

IEOUW- JIA-

OHA-JUA-UHA-

JOC-YAW-HOH-

AUA-EYAI-


3IAHUH-CAOC-

HECOAC

JAHAHAHAH

AHEYOW-YAHEWA
JOW HE EYAO HIH

YASHUWAH-AMAZIAH

HICAACUABLE MICAOC HUM
(MARTES) AHEYOHUSSS VERITATIS VERBUM

EGO POTENS, EGOSUM PAX POI VOBIS, OXXUM CORPUS MEUM CRISTEM CRISTEM VENITE CRISTEM UMMM OEXEAO OXJAH HOM YAW HOX ACMAMEAM AOUE AOEXXUMOXJY ZAAZA EDEUS GEDEUS DEDEUS DEUS DEUS DEUS

EGOSUM GAVINIT DEUS(MIYERKULES)

PATER DEUM OMNIPOTENTEM
AC UM EUM UEUM

IHUH JAH YAH WII SUM

AOE-UI

JIAOH-A-HUAWH

JIAOHA-HAH

IWAUHAH

JI-EA-HE-IH-HAH-IJAM

JIA-HU-HA-HOW-HA-UM

AD-HIEO-WUE-JAH-UM


4HAB-HUB-YAB-HE-YAE

AMA-EVA-AC-JAH-AIM

HI-WUI-HA-UX-YOW-UIX

AB-AHE-HOVAH-JAH-OX
HE-YOA-YOE-HEO-HE-OX(HUWEBES) JAHAWUEH DEUS ELOHIM

ADONAI ET ESPIRITU SANCTO SABAOTH INTERPERATUM ET VIDENTE SI

YESUM ALPHA ET OMEGA

AOEUI-JAH-OX-UM

PRINCIPIUM ET FINIS

EGOTE SPRIBO

XIIXIJIZIHIZIZE

ZEEXIZIXIO.

JAHEJIHUHAJEHJAB

JAJAACHAE.

ZEZHEXZUAZHJIXZUXHJ

HUEAXEECXUOTUHXZHUZ

ZIAEXZUZUEXUOXZUAO.

JAUZUHEUAZHUM

HEUAMOHJUAZAM

ZUMZAMIZUMHUM.

JHAZZEXZUXHOMAT
HUEAXEAEACXUOTUHAJAZ

ZIAEHZUZUEXUOXZUZAAZ(BIYERNES) JEYO AEIU JEYEI-AZZAAX XAAZ

ZAC- ZAAX XAA- ZAXAZ.
5AAC- IAG AENSOPH AINSOPH AYENSOPH ENSOPH AHEMUAPLA ASITLASUP A- APINUM MORUM XYNEZE ZYZIPMAX XAUXUMUX AINGANNAPALIA. OMESIOIDIOVAU.

AUWACAWACAUM AMA

AUWAC CAWA AMACAUCUM

AG-AGOC- AGOHOC.

AG-AGOC- AGAHOC.

UEIEIOUA.

JHIVAJAH JUHIJH JUVAHAUJHAJ.

AJUJA JEJAHIJAIJUHAJEHIJOA

ZOAXIUXZOUXAZEXAAAXIOUXI.

YASHAYAWHEJHAIWAXZAAXAZIU.(SABADO) ALPHA ET OMEGA PRINCIPIUM ET FINIS EGOTE ESPRIBO JAHVULUN

JAH

JOKAYM

JIREH

JADAIL

JOTZARETH

JIOWHUH

AIM-YAHWEH-JAH JESHUAHAMASAYAH AIM-MANUEL-JAH UEYOA-YOE-HEOC-EOC AVA AMA AVA UE IA IA ALPHA ET OMEGA JEHOVAH

ELOHIM

HEHOVAUM


6UNIVERSUM

SALVATORUM

SAKA WAWAKASAN ANG PANALANGIN

NG MGA SALITANG ITO
PURIHIN ANG DIYOS YHWH

O AKING KALULUWA,

AT LAHAT NG NASA KALOOBAN KO

AY PAPURIHAN ANG KANYANG

BANAL NA PANGALAN.

BARAKHI NAFSHI ET ADONAI

V’KHOL- K’RAVAI

KOD SHO ET SHEM.

AMENSAGRADONG PANGALAN ITO

INGATAN: SUSI AT PONDO ITO

IYOW-HUH-YIO-HYA

PANAWAGAN, INVOCACION, AT PODER

(USALIN SA ISIP BAGO BUMANGGIT NG ORACION NA

GAGAMITIN MULA SA AKLAT NA ITO)CREUM DEUM DEUS

ELOI ELOIM ELOJOC

YESHUA HAMASIAH
SALVATOR SAR MUNDI

EGOSUM

AYUDA ME, LIBERA ME, SALVA ME

PANAWAG SA KULAY-UBENG APOY ESPIRITUAL

UPANG DUMANTAY SA AKIN

BHATA ARAGU BHRIG

MOKA DANDA AHMRA

MANAR PATHORAH

MASPATEH HATURA


7GAJATARA

PYRRH HANEX

PUR XAE AIO EUM MEH

PANGBASBAS PARA SA KAPAYAPAAN
BARUKH ATTAH ADONAI

ELOHEINU MELEKH HA-OLAM

ASHER KIDDESHANU

BEMITSVOTAV

SHALOM

OJA-EIOUA-HAH

PANALANGIN UPANG SAMAHAN NG DIYOS,

AT ILIGTAS SA MADLANG PANGANIB

ATETH GEBUR LEOLAHM ADONAY

YIH YEH, AINSOPH AUR

ELYON ABBA YAH

YAHUAH ELOHIM

IYOW-HUH-IYAWYH

BARUKH ATAH ADONAI

ELOHEINU MELEKH

HA-OLAM SHE’ASANI

BE’TZAL MO

O DIYOS YAHWEH AT PANGINOON

KONG YESHUA HAMASHIAH,

SUMAAKIN KA PO AT MANAHAN KA PO SA AKIN

AT SAMAHAN MO PO AKO SA LAHAT

NG PANAHON AT IKAW PO ANG MAGHARI SA AKIN. ILIGTAS MO PO AKO SA LAHAT NG KAPANGANIBAN, MADLANG KAPAHAMAKAN, AT SA MGA KAAWAY, TUKSO, AT KARAMDAMAN DITO SA MUNDONG IBABAW.

AMENANG MGA SAGRADONG PANGALAN

NA SUSI SA MGA ORACION NA


8LABAN SA MASASAMA: +IEAOAEI+ AEIAEIEOAO EIAVIEAVIE

IEOUIEAIE

OIEAVAOIE

UAIEIAIEO
BALABAL NG PROTEKSYON

AMICAMIAMICHTAM

MATAM

MITAM

MICAM

HAM

MATAM

MACMAMITAM

PODER ITO AT SUSI

HAM HUM OM OX

ITO AY 7 ESPIRITU KAY IHVH MABISANG SANGGALANG SA KAPANGANIBANVENITEMATHEUM

JUANEM

LUCAM

MARCOS
9

1 EUJIUHAHEH2 OYAUEOUHIO3 JIUJAHUHAJ4 IEOHAHUAI5 UEIAOUEAIU6 HAHIHUHJAH7 AIMIEOUJA

10

PANGKONTRA1 JESUM REXUM DEUM2 AMUMEAMIUMAUM3 MAUIM MMMMM

4 PAXIM MMMMM5 AMUMIEMHUM6 A-HUM7

EXM MMMMM


11Binabanggit pa lamang sa isip ay nakokontra na ang ibang kapangyarihan sa paligid

PANGDUROG NG KAPANGYARIHANG

MULA SA MASAMAMACLAM

LAMAC

PHUAng mahawakan o mahipan na may karga ay durog ang karga

NAKAKAWASAK NG KAPANGYARIHANZAITUX

ZORAIMI

ELASTOTNawawasak ang karga ng sinumang mahawakan mo o sinumang may ginagawang kasamaang espiritual sa iyo sa lihim man o hayag.12PANGPASABOG NG MGA MASASAMANG

KAPANGYARIHAN1 KRUXHEM KRUXHIM KRUXMER2 MOROAXTUM MIXHUARTEM MIXAVIXACHAR

Binabanggit pa lang sa isip, nagsasabugan na parang aliparto ang mga masasamang espiritu at mga masasamang lalang sa paligidLATIGONG KIDLAT NA NAGWAWASAK SA MGA MASASAMANG ESPIRITU AT LALANG SA PALIGIDNACLEAM

DACSUUM
HOSOLOSUMPANTABOY SA MASASAMANG KAPANGYARIHANABBACAX (3X)

AUA- YAH- OX- XIT


13BII- RII- BAA- TUUR- HUMBinabanggit pa lamang ito sa isip, May malakas na puwersang espiritual ang humahawi palabas sa paligid.

MGA PANGALANG SAGRADO ITO

(PODER ITO)1 AHUJAIHI-JAIHIJA-IJUJAI-JIHIJOA2 AHUJAHE-JAHEJA-IJUJA-JEJIJOA3 ZOAXIUX-ZOUXA-ZEXAA-XIUOXI4 ZOAXIUX-ZOUXIAZ-JAHE-JAHIJAZ5 YASHA-YAWHE-JHAIWAC-SAAX-AZEU6 ZOAXIUX-ZOUXAA-ZEXAA-XIOUXI-OUXIEAI


14

7 JHIVA-JAHJUH-JHIJUV-JAJI8 JAHE-JIHU-JAJEH-JABJAA-ACHAE9 JAHE-JIHOHA-JEHAUI-YIYAZ10 JAHE-JIHUHA-JEHA11 JHAHA-JAHUUI

ANG 49 PANIRA NG MGA KAPANGYARIHAN

MULA SA KADILIMANBinabasa pa lamang, isa-isa nang nasisira ang mga masasamang lalang at mga masasamang espiritu sa paligid.

Pakaingatan din, sapagkat pati mga taong may kaliwang tangan, yung may kapangyarihan mula sa demonyo o masamang espiritu ay hagip din.


151 JORUM MORUM JOROMOHOL BOEHUM BUHUM

2 JESUS EQUIBATAM MACTURIM MATAM

3 MIMURAC MURAC MACMAMITAM


4 DUZUM BUZUM NUZUM MAGNUM EGOSUM

5

OC DOTE

MIDITAM

LOCOTONOR DOPITOROR ACMAS


16MOSTAMOS6 DIME ICI PACI SISI-MAS7 DOC-AM PI-CAM MI-MIC PHU8 FELEMENTE AC MORO OCTAROM ICEM9 DICE PACI POPULI METE

10 CRUCE MITAM


17OCTATOR ROCTAM MARTEM OCTIM MATUM11 OCLA OCSITAM MACTURAM MARMUR ALICTURAM12 SUPLICATUM QUIRIMAM UTEMAM MATUM13 ELICATUM BU-RATAM ALUM COMITAM14 HUGTAOC TOL-CO-COC LUOC-TAM1815 ALICE-ICE MULACTE EXATIM MURAM QUETAM16 ECLURATAM MATOR MITAM17 ACTURATUM MAMBITAM ACTARIM18 PAXMATER PAXMATAM PAXTORUM19 MAMBATOR MUNITUM MATUR20 ELACTAM MAITAM


19MACTURIM

MATAM21 BAIC LAITATAOR LABATIM

22 BAROCTAM MOROCTAROM MAICMATAM

23 ACTIMAR ACTIMATOS ACTIMATAM

24 MACTOR MATOR MARIBATOR

25 ACALUM MARITOM ACTIMARIM

2026 NELETARAM AMACAM AHUBICTAM MATOR LABITATOS27 MAMACTAM LADICTARAM AMOMITAM28 ROMOOM RORACTAM MICAM LICWATAM29 OTORIM ORATAM ORBATAM30 MORABIT ORBITAM MAOCTAM31 ERECBAT


21BICATOR ARORATOR

32 CAOCTAM OCURATAM EXCATUM EXCATURUM33 DOETE DOETE WAC-WASI

34 LAOGATOR RATURIM MITIM35 ORATLOR OBRERATUM CRESENTAM

36 MAOCLATOR PARACTURUM BARMATAM2237 WELTAM WERLIM WORLATAM


38 PROCTIUM OCENIM OTEM39 TICSEM PACIM DOMINE PATER MEAM40 DISEP LICATUM PU EX-SITAM

41 CRUCE CORDAM BINIRIES DEUS DEUS DEUS HE
23HE

HE42 MULPLICATUM MAUCTAM MERELICTAM43 LALOCATAM ALMOTOR MORMATOS

MATAM

MITAM

MICAM

ABIO

ABIA44 MAIKLATAM MAIKLATAM MATIXIMAR45 EHUHIT U-HITAR U-HICTAM2446 HUCTUM MATOR LICTOMAR47 HUCTAM MAMBUTAM LAOCSIT

48

CO CO AC MISITAM MATUM

49 CI-CI-PASI EXSATUM MARGUEMPANGONTRABinabasa pa lamang, nakakakontra na ng mga masasamang kapangyarihan.

Makakaramdam ng tigalpo ang mga

may tangan na negatibo o masamang espiritu:


25

1 PELISAM PERLIM EGOSUM2 AUB UB DAC VO UAC3 BALDUM ZARDUM ARKIDUM BRAKASUM UT

HUM

4

ALPHA ET OMEGA MACMAMITAM

CORCO

DORCO

BORCO26

PANSUPIL NG MAGULONG KAISIPAN

PAMPAANDARBigkasin ito sa isip bago magsimula ng mga gagawing espiritualCREAM

ADONAI

ASULI

ABAUS

ABULA

ABATUMPAMATAY NG TANIM NA GALITHIP-OM

HIP-IT

HIP-DEI

SENDIT

RESPER

PES

PIN

PHU27

MGA ESPADA NG LIWANAG:

PANIRA NG MGA LALANG MULA SA MASAMA AT PANGWASAK NG MGA KAPANGYARIHAN MULA SA KASAMAANPAKAINGATAN:

MAMILI LAMANG NG ISA.

LAHAT NG MGA ITO AY MABISANG PANIRA NG

MASAMANG KAPANGYARIHAN AT

NAKAKAPAGPASABOG NG MGA MASASAMANG

ESPIRITUSA ISIP LAMANG BABANGGITIN,

HUWAG NAKABUKA ANG BIBIGANG MGA ITO AY MGA BANGGIT NG PANGALAN NG DIYOS YHWH, ANG DIYOS NG MGA DIYOS, PANGINOON NG MGA PANGINOON, ANG KAKILA-KILABOT NA DIYOS.IGALANG AT RESPETUHIN ANG MGA

BANAL NA PANGALANG ITO1 YA-HA-WA-HA


28

2 YA-HA-WA-HE3 YA-HA-WA-HI4 YA-HA-WA-HO5 YA-HA-WA-HU6 YA-HA-WE-HA7 YA-HA-WI-HA8 YA-HA-WO-HA9 YA-HA-WU-HA10 YA-HE-WA-HA


29


11 YA-HI-WA-HA12 YA-HO-WA-HA13 YA-HU-WA-HA14 YE-HA-WA-HA15 YI-HA-WA-HA16 YO-HA-WA-HA17 YU-HA-WA-HA18 YA-HE-WE-HA19


30YA-HE-WI-HA20 YA-HE-WO-HA21 YA-HE-WU-HA22 YA-HI-WE-HA23 YA-HI-WI-HA24 YA-HI-WO-HA25 YA-HI-WU-HA26 YA-HO-WE-HA27 YA-HO-WI-HA


3128 YA-HO-WU-HA29 YA-HU-WE-HA30 YA-HU-WI-HA31 YA-HU-WO-HA32 YA-HU-WU-HA33 YE-HA-WE-HA34 YE-HA-WI-HA35 YE-HA-WO-HA36 YE-HA-WU-HA
32

37 YI-HA-WE-HA38 YI-HA-WI-HA39 YI-HA-WO-HA40 YI-HA-WU-HA41 YO-HA-WE-HA42 YO-HA-WI-HA43 YO-HA-WO-HA44 YO-HA-WU-HA45 YU-HA-WE-HA


33


46 YU-HA-WI-HA47 YU-HA-WO-HA48 YU-HA-WU-HA49 YE-HA-WA-HE50 YE-HA-WA-HI51 YE-HA-WA-HO52 YE-HA-WA-HU53 YI-HA-WA-HE54


34YI-HA-WA-HI55 YI-HA-WA-HO56 YI-HA-WA-HU57 YO-HA-WA-HE58 YO-HA-WA-HI59 YO-HA-WA-HO60 YO-HA-WA-HU61 YU-HA-WA-HE62 YU-HA-WA-HI


3563 YU-HA-WA-HO64 YU-HA-WA-HU65 YA-HE-WE-HE66 YA-HI-WE-HE67 YA-HO-WE-HE68 YA-HU-WE-HE69 YA-HI-WI-HE70 YA-HI-WO-HE71 YA-HI-WU-HE
36

72 YA-HO-WI-HE73 YA-HO-WO-HE74 YA-HO-WU-HE75 YA-HU-WU-HE76 YA-HU-WU-HE77 YA-HU-WU-HE78 YA-HU-WU-HI79 YA-HU-WU-HO80 YA-HU-WU-HU


37


81 YE-HE-WE-HE82 YE-HE-WE-HE83 YE-HE-WE-HE84 YE-HE-WE-HE85 YE-HE-WE-HI86 YE-HE-WE-HO87 YE-HE-WE-HU88 YE-HE-WE-HA89


38YE-HE-WA-HE90 YE-HE-WI-HE91 YE-HE-WO-HE92 YE-HE-WU-HE93 YE-HA-WE-HE94 YE-HO-WE-HE95 YE-HU-WE-HE96 YA-HE-WE-HE97 YI-HE-WE-HE


3998 YO-HE-WE-HE99 YU-HE-WE-HE100 YE-HI-WI-HI101 YE-HO-WO-HO102 YE-HU-WU-HU103 YI-HI-WI-HI104 YI-HI-WI-HA105 YI-HI-WI-HE106 YI-HI-WI-HO
40

107 YI-HI-WI-HU108 YI-HI-WA-HI109 YI-HI-WE-HI110 YI-HI-WO-HI111 YI-HI-WU-HI112 YI-HA-WI-HI113 YI-HE-WI-HI114 YI-HO-WI-HI115 YI-HU-WI-HI


41


116 YA-HI-WI-HI117 YE-HI-WI-HI118 YO-HI-WI-HI119 YU-HI-WI-HI120 YO-HO-WO-HO121 YO-HO-WO-HA122 YO-HO-WO-HE123 YO-HO-WO-HI124


42YO-HO-WO-HU125 YO-HO-WA-HO126 YO-HO-WE-HO127 YO-HO-WI-HO128 YO-HO-WU-HO129 YO-HA-WO-HO130 YO-HE-WO-HO131 YO-HI-WO-HO132 YO-HU-WO-HO


43

133 YA-HO-WO-HO134 YE-HO-WO-HO135 YI-HO-WO-HO136 YU-HO-WO-HO137 YO-HO-WO-HO138 YU-HU-WU-HU139 YU-HU-WU-HA140 YU-HU-WU-HE141 YU-HU-WU-HI


44


142 YU-HU-WU-HO143 YU-HU-WA-HU144 YU-HU-WE-HU145 YU-HU-WI-HU146 YU-HU-WO-HU147 YU-HA-WU-HU148 YU-HE-WU-HU149 YU-HI-WU-HU150


45YU-HO-WU-HU151 YA-HU-WU-HU152 YE-HU-WU-HU153 YI-HU-WU-HU154 YO-HU-WU-HU155 YOA-HA-VA-HA156 YOB-HA-VA-HA157 YOK-HA-VA-HA158 YOD-HA-VA-HA


46

159 YOD-HE-VA-HA160 YOD-HE-VAA-HA161 YOD-HE-VAE-HA162 YOD-HE-VAI-HA163 YOD-HE-VAO-HA164 YOD-HE-VAU-HA165 YOD-HE-VAU-HE
47

KALIGTASAN SA MGA KAAWAY NA TUMUTUGIS SA IYO AT GUMAGAWA NG MASAMA SA IYOMANALANGIN MUNA NG 1 AMA NAMIN

SAKA ISUNOD ITO:O YAHWEH KO, O AKING DIYOS,

SA IYO KO NASUMPUNGAN,

YAONG AKING MINIMITHI

AT HANGAD NA KALIGTASAN.

ILIGTAS MO SANA AKO, SA PAG-UUSIG NG KAAWAY,

TINUTUGIS NILA AKO, HINDI SILA NAGLULUBAY. (AWIT 7:1)SAKA ISUNOD ANG MGA SALITANG ITO

SHARABAN.

GASHARAY.
YARAY.

VALAK.

NAYAV.

LAHASH.

DAVAB.

VAHAN.

DAYAY.

ALAM.

SHADAY.


48


SAKA ISUNOD:BARUKH ATAH ADONAI

ELOHEINU MELEKH HA-OLAM

OZEIR BIGVURAH.

AMEN

SA PAGHINGI NG KALAKASANMANALANGIN MUNA NG 1 AMA NAMIN

SAKA ISUNOD ITO:O PANGINOONG AKING KALAKASAN,

INIIBIG KITANG TUNAY! (AWIT 18:1)SAKA ISUNOD ANG MGA SALITANG ITO:

VARAV.

YACHAH.

AMACH.

MAKAZ.

RAYAQ.

AHAYA.
49

SAKA ISUNOD ITO:

BARUKH ATAH ADONAI

ELOHEINU MELEKH HA-OLAM

LAIYA-EIF KOACH.

AMENMGA ESPIRITUAL NA ESPADA

GINAGAMIT NA PANGLABAN SA

MGA KAMPON NG KADILIMAN.

BASAHIN ANG PANGALAN NG ESPADA AT HINGIN SA DIYOS NA IKAW AY TULUNGAN

LABAN SA KAMPON NG KADILIMAN1 YOW-HIW-YOW-HUM2 YOW-HIW-YAW-HIM3 YOW-HIW-YEW-HOM4 YOW-HUW-VOW-HAM
50

5 YOW-HUW-VAW-HUM6 YOW-HUW-HAW-HOIM

7 YOW-HIS-SIAW-HUM8 YOW-HOC-JIOW-HIUM9 YOW-HOC-JEW-IOW-HAM10 YOW-HUAW-OX-HUM11 YOW-HOX-ZIUM12 YA-OX-HA-UM-AIM13 YA-IOX-IUZ-UM
51

14 YOX-JOWI-EA-UM15 YAU-OX-CAZ-ZIUM16 YAU-HA-OX-AJU-HOX-HAH17 YOX-YA-JA-VI-UM18 YOW-AUA-IM19 YOW-AIA-IM20 YOW-AIX-AIM21 YOW-AUX-AUM22 YOW-HOX-VAUX-HOXUM


52


23 YAW-HOX-WAEX-HOXIM24 YAZ-HOX-WOEX-HOXOB

NAKAKASIRA AT NAKAKATANGGAL NG

SAPI NA MASAMANG ESPIRITU,

PALIPAD-HANGIN, KULAM,

AT MGA KATULAD NITO(BABALA: MAAARING MAGRESULTA SA KAMATAYAN NG MANGKUKULAM ANG MGA PANAPAL NA ITO, KUNG KAYA ISIPIN MABUTI KUNG IYONG GAGAMITIN, SAPAGKAT MAY PAGKAKATAON NA NAMAMATAY ANG MGA MANGKUKULAM NA KUMUKULAM SA MGA TINAPALAN NITO)ISULAT SA PANTAPAL AT ITAPAL

SA SIKMURA NG NAEESPIRITU1 DIATIC MITIC JAHOC HAYIM

AUIEOA-AUE-O-IUM


53


2 ATAR ABRACATAR VARMATAR SIDARUM PHU3 NORSUPUM CORDAM HODE

4 OJO-GOX-UO-UTU-LUZ-Y-DU-O5 DIOS AMO

PROSERVOS

TORVUS6 PITARCA ARCA ACIRICA AMARTICA AMATOR PHU
54


7 JESBRUSARAM TEORFAMHUMAN

8 MATAM MITAM MICAM MACMAMITAM MAEMPOMAEM MALAMUROC MILAM MOMOMOM


9

SON EMPERATRIS AC-MEC-ATAL BEGETUOM10

CRUSAC MARTAVARAM PADSOLIISO BABARAGNAS DEYUS DEUS DEUM

NAAC

55PAMPAALIS NG MASAMANG ESPIRITU AT MGA MASASAMANG KARGA, PAMPASUKA NG MGA MASASAMANG KARGAUsalin ito ng tatlong beses at ihihip sa tubig at ipainom:CRISTAC ORTAC AMINATAC

HOCMITAC AMINATAC HIPTAC

DUA-AY MILUMIAT HOCBE

VEROMNIA UBARAM

DACACNA

GAMOT SA LAHAT AT PANGONTRA. MABISANG PANGGAMUTAN SA LAHAT.BAGO MANGGAMOT AY MANALANGIN NITO:1-AMA NAMINO DIYOS YEHOWAH ROPH’EKHA,AKO PO AY SAMAHAN SA PANGGAGAMOT.NAWA ANG AKING MGA GAGAMUTING PASYENTE AY MABIGYANG LUNAS SA TULONG MO PO.


56

ISUNOD ITO:R’FA-EI-NU ADONAI V’NEI-RA-FEI

HO-SHI-EI-NU V’NI-VA-SHEI-A

KIT’HI-LA-TEI-NU A-TA V’HA-A-LEI R’FU-AH SH’LEI-MAH A-RU-CHA U-MAR-PEI L’CHAWL MACH-O-VEI-NU-U L’CHAWL MA-KO-TEI-NUSAKA ISUNOD ANG:BARUKH ATTAH ADONAI,

ELOHEINU MELEKH HA’OLAM, ASHER YATZAR ET HA’ADAM B’KHOCHMAH, UVARA VO NEKAVIM NEKAVIM, CHALULIM CHALULIM, GALUY VE’YADUA LIFNEI

KHISEI KHEVOD EKHA SHE’IM YIPA TEIACH ECHAD MEIHEM, ‘O YISATEIM ECHAD MEIHEM, ‘I EFSHAR LE’HIT PAIYEEIM VE’LA’AMOD LEFANEYKA, BARUKH ATTAH ADONAI, ROFEI KHOL BASAR

U’MAFI LA’ASOT.

AMEN57PODER BAGO MANGGAMOT AT BAGO LUMAKADJESUS DOMINE AETERNO

JESUS DOMINE SAGRADO

JESUS DOMINE DEI

JESUS REXUM DEUM

JESUS AIMANUEL JAH

SALVADOR DEL MUNDO

AC- ACDU- ACDUM- ACDUDUM

JESUCRISTO YASHUWAH

SALVAME JAH-AHA-HAHPAGHILING NG KAPANGYARIHAN MULA SA DIYOSO

MANALANGIN MUNA NG ISANG AMA NAMINSAKA ISUNOD ANG MGA ORACION NA

NAKA-NUMERO MULA 1-27,

TIG-TATLONG BESES

ANG BANGGIT SA ISIPAN.

1

JEYO AEIU JEYEI- AZZAAX XAAZ

ZAC- ZAAX XAA- ZAXAZ.582 AMAJASAM AMASAJAM.3 JEYOAEIU JEYEI:

IZZIIX XIIZ ZIC ZIIX XIIZ ZIXIZ.4

AMAJAS AMAMAS AJAMAM AMAMAM

5 ACOMACASGOMAC

AUC GOMAC AUC SGOMA AUC.

VIJEYJEYJEPMA.6 AAC- IAG

AENSOPH AINSOPH AYENSOPH ENSOPH7 AHEMUAPLA ASITLASUP

A- APINUM MORUM

XYNEZE ZYZIPMAX XAUXUMUX598

AINGANNAPALIA.

OMESIOIDIOVAU.9 AUWACAWACAUM AMA AUWAC CAWA AMACAUCUM10 AG-AGOC- AGOHOC. AG-AGOC- AGAHOC.

11

OAEHEHEIUHO. OYAHAUE EUAHAYO12 OJOGOXUOTULUZ YDUO

OCTUNULYDUXUCOOC UTULUZYDUOSOTUGOZUO.13 JAHEZIAEUAOAIAEOUA UEIEIOUA.

6014 JHIVAJAH JUHIJH

JUVAHAUJHAJ.15

AJUJA JEJAHIJAIJUHAJEHIJOA ZOAXIUXZOUXAZEXAAAXIOUXI.16

YASHAYAWHEJHAIWAXZAAXAZIU.17 XIIXIJIZIHIZIZE ZEEXIZIXIO.18 JAHEJIHUHAJEHJAB JAJAACHAE.19 ZEZHEXZUAZHJIXZUXHJ HUEAXEECXUOTUHXZHUZ ZIAEXZUZUEXUOXZUAO.20 JAUZUHEUAZHUM HEUAMOHJUAZAM ZUMZAMIZUMHUM.
61

21 JACZAUXZADUAX HEXCADUC JACUX SUNADSADACAX.22 JEUAZZUH HAUAZAUX

HAUAZAUX ZUAZAH

JOUAJAUZ.23 JEUAEXZUE HAELACXAUZ ZUAZAEIOUAEAZ.

24 JEHAXZUH HAEUAXAU ZUZUHZAEIOHAJUAHAZ.

25 JEZHAZ ZUAZ

JAXZUXJAZHIHA

HEXOUZUZAOZAAEAHAUT ZAXHUZOUAXUUZIXYEAAZ.

6226 JHAZZEXZUXHOMAT HUEAXEAEACXUOTUHAJAZ ZIAEHZUZUEXUOXZUZAAZ

27 YE-HAH-WO-HAH E-AH-OH-AH JAH-VA-AH YAH-VA-AH YAH-WA-AH YOVEYA-OVEH

YEHOVEH

YEHOVOHE

YAHUWAHMGA SAGRADONG PANGALAN NG DIYOS, NAHIHILINGAN NG MGA MABUBUTING BAGAYPAKAINGATAN!Sapagkat hindi aariing ng Diyos na walang sala ang sinumang lumapastangan sa Kanyang Banal na Pangalan, kung kaya maging buong ingat sa pagbigkas ng mga Banal na Pangalan sa isip.Pakaisipin mabuti kung marapat mong dasalin ito o hilingan baka mo ipagkasala.
63

1 AMA NAMIN

ISUNOD ANG KAHILINGAN

ISUNOD ANG MGA SAGRADONG PANGALANELIAON YOENA ADONAY

CADAS EBREEL ELOY

ELA AGIEL AYONI

SACHADO ESSUSELAS ELOYRN

DELION IAU ELYNLA

DEIYAH YAZI ZAZAEL

PALIEL MAN UMIEL,

ONELA DILATAN SADAY

ALMA PANEIM ALYM

CANAL DEUS USAMI

YARAS CALIPIX CALFAS

SASNA SAFFA SADAY

AYLATA PANTEOMEL AURIEL ARION PHANETON SECARE PANERONYS EMMANUEL JOTH JALAPH AMPHIA THAN DEMIURG ISRAEL SH’MA ALLAH ELEH LEAZYNS ALA PHONAR AGLACYEI QYOL PAERITERON THEFEROYM BARIMEL JAEL HARYON YA

APIOLELL ECHET.ISUNOD ITO:

64BARUKH ATAH ADONAI

ELOHEINU MELEKH HA-OLAM

SHA’ASAH LIKOL

TSORKI.

AMENPANABOG NG MGA MASASAMANG ESPIRITUUSALIN SA ISIP ANG ALINMAN SA MGA ORACIONG ITO

AT IHIHIP SA TUKTOK NG MAYSAKIT.MAAARI RING ISULAT SA PANAPAL

AT ITAPAL SA MAYSAKIT.1 IGNEM INIAM IN HOC SIGNO ILIGMO ILIGMA

INADAP IWACSAC.2

NATUR LLORAUR DIAPIATURA MEI3

ACRAS ACRATAS ADONAY ABAC ABRAC ABRASIT
65

4

TORFITIM TIMBATORET

BAGAMO MICAM5

TUM TIMPAS TATUM

BATUM HUM6 SUBTIHOY MIDAD INSALIDAD QUILIMIDAD

7 ROROMTEM OMETEMTE VERNIDEM NOACTULA OCDUMARA TOUNRUMU EVTEVERA MONROVEZ

PAMATAY NG MASAMANG ESPIRITUPAKAINGATAN, SAPAGKAT MAAARI DING MAKAPATAY NG MANGKUKULAM


66

ISULAT SA PANAPAL AT ITAPAL SA SIKMURA1

ETI ECTI PACTETOR AC-EXOS-ICAYAO SARACTAM TEUMACTUM MARUC HAM2 MU-ULIM JUM JUM+

HUMI+ CABIT + AT MITAM

MEI DEI3 ZORAMI ZAITUX ELASTOT4

ICREUS JESUS JESUS JESUS5

BERNACAM BERNABAL BARPANTER

ANGELORUM SILTIARUM

OCNIS NOSSEL AC OVSAL67ADRINTRIX

ELITRIZTU

ITRIXIGRIT

OZITUZUT
UZITRINITPANGKUWINTAS SA NAEESPIRITUADAK BAR HATHOI

AHAT BATH HATHOI

TWM SH. SH. GSH. GHSK.

EPHRA BAR SABORDUCH

BAHMANDUCH BATH SAMA WOE

TWM SSH. SH. GSH. GSHK EPHRA

ADAK BAR HATHOI.

BISHMIM MARBIL GISHMIM MAARBIL

MARBIL MASHAR MORAH

LARDIBAL KIBSHIN

AMEN SELAH AMEN

SELAH AMEN SELAHSA MAY MABIGAT NA KARAMDAMAN DAHIL SA

MASAMANG ESPIRITUIHIHIP SA ULO NG MAY KARAMDAMANDERECREM

CRÈME


68CHRISTU

CHRISTE

ACTO

ACTEME
SALVA

JESUS

DOMINE

HALELUJAHDEPENSA SA MASASAMANG ESPIRITUDASALIN BAGO UMALIS NG BAHAYOXO REX MIHI LUX

SANCTUS DEUS

SANCTUS FORTIS

SANCTUS IMMORTALIS

LIBRANOS DE MAL OFICIO

YDE TODO MALINGATAN: NAKAMAMATAY NG MGA MANGKUKULAM PAG TINAPAL SA SIKMURA NG KINUKULAM1 XEZUM

PARMALUTATUM

MIOIYAOEM

AMA-UIM-IUM


692 CHRISTEM CHRISTEM DATIX MITIX AIMPARADIXIUMOX-MAIM-UIM-HUM

OX-MAUM-UIM-HUM3 AUWA OAXZUM MMM UT VEDENTE

INTERFERATUM AOXXIUMXZUM ZZZ ZMAAMUI HUM ZMAUMUI HUM ZMAIMYOWAIMDEPENSA MULA SA DIYOSDASALIN ANG AWIT 51 AT ISUNOD ITO SA HULIANCOR ANNOR

AMICAR AMACAR

AMIDES AMIDAS

THEODONAIS

ANITOR

ADONAY


70MGA PANGALAN NA NAKAKAPAGPASUKO

NG MGA DEMONYOADONAY

PERAI

TETRAGRAMMATON

ANEXHEXETON

INESSENSATOAL

PATHUMATON

ITEMON

PATHUMEO

ITAMOS

EVE-EIE

SARAY

SARAYE

PRIMEUMATUM

EIE

SARAYE

PRIMEUMATONKONTRA SA LAHAT NG TIGALPOCHRISTO REY SUPERATUM ACDUDUM JESUS SANCTO CRISTO AGNUS DEI CHRISTE SANCTE YAHWEH EGOSUM

DEUS VERBO LUX DEI

ALPHA OMEGA AMEN


71PANAPAL SA SINASAPIANSA LIKOD ANG TAPALSATOR

AREPO

TENET

OPERA

ROTAS

YOW-HEH-EYAO-HEHUPANG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHAN

ANG MGA KAMAYIBULONG SA KAMAY MOOCNUZUARMEX

RIVERNUEDEX

SERSUTUELAM

PROMSEVIOPTEMHINDI MAKADIDIKIT ANG MGA

MASASAMANG ESPIRITUITAPAL ITO SA SIKMURA NG SINASAPIAN


721 MUM MOOM MUN ACTUM

2 MAMITOM MACUM MAOCTAM3 ODIXIO OTIDIO ONIDIO4 OVINTRIO ODIXINIGTO OGRINITRO

5 ODIVITRO OVIDINTO ONITIGMO

73PANGKONTRAUSALIN SA ISIP KUNG KAILANGANAWAOIACIOUA

AEIOUEOIA

JEREXIUXUM

AUAOIAOIUIA

JUAOCHUXJAHPANGKOMBATE SA MASASAMANG ESPIRITUCRUXVERMERHEM

DERSORHEXMIR

DERUM-ESUM-LEUM

EUC-MERJECSEMPANGPASABOG NG MGA MASASAMANG PUWERSALUMICAM

MACTIL

SOLMIT

COMPORTEL

ERENATAM

NOAOC

AMELMET

SERERUM

MERMESIM


74

PANGLABAN SA MGA MASASAMAInuusal sa sariliAEWON HIM HAM IAOOUEE HUM HIM HAM IHUH IAOOUEE

HUHI MIAM MIUM HUM

ME-EUM HUIOA HAM HIM

MOUEAM IEOUAPANGGAMUTANUSALIN SA SARILI BAGO MANGGAMOTOX-MAIM-UIM-HUM

OX-PIUM-UIM-HUM

OX-MAAM-UIM-HUM

XUX-XIUX-IUM

OXXUM-OXIM-UIM-HUM
AXXUM-AXXIM-UIM-HUMCONTRA SA BARANGUsalin sa langis na panggamot at pantapal sa nababarang
751

DOMINE DEUS MEUS DEUM MEUS ECIT REQUE LISME SALVAME YASHUWAH HAMASIAH2

JESUS HOC SALVATOR

BURQUIKAMAC

GULTISE

ELEVATE3 SARNANE EGOVERNUM CHRISTUM FACTUM DEUM VERBUM EGOSUM

4

JESUS REXUM DEUM
ZUTAT

BUBAT

ZUBAIN

INLUBAVIT

765

JESUS ACDUDUM

ACLIM

PUNATAL
BATAL

CABAL6 SACTAUMAX SAXTAXMAX SAMONATAX SAMATATAX SUBTRAMAX SAMITAX NUVUJUNUNPANGDUROGMADUDUROG ANG MGA MASASAMANG

KAPANGYARIHAN1 AXEUAIEOUA2 AAUEIAIA-ALPHA3 JIEOVA-YOWUE-HEYOW-YEAUM


77


4 JIEOVA-OIWUE-IEIOW-IEAUM5 MEOJAH-AMA-UIM6 UIAOOUEE IAI7 OXXIAOXZIUM8 AIOEVAOIA

INGATAN! NAKAMAMATAY NG MGA MASASAMANG

ESPIRITU AT MANGKUKULAMOBTENEMDUM

REUM

PROTUAM

ELIUM

RUBIEL

ANGELI

REYVERAM

OMNI


78TEDEUM

AGLA

SABAOTHASPARASPES

ASKORASKIS

NAKASUSUHETO SA MASAMAELERIOTIMOMETPANGALANG SINUSUKUAN NG MGA MANGKUKULAM AT MGA DEMONYOOAE-YOE-BEDE-MEO

NED-BOCABEODISCOMUNION SA MASAMANG ESPIRITUIHIHIP SA MAYSAKIT.

MAAARI DING ITAPAL SA SIKMURA.PILIDIUM

SILIDIUM

YNSIRISALI

ALELUYA


79ALELUYA

ALELUYA

EGOSUMPANGMADALIANG DEPENSA

SA LAHAT NG URI NG LABANANCROMIXATIMPOXAMPER

ROACTUWEYDAMPER

XOXHUVHERMIEL

MUXHAVIERAM

XUAXHEVARHAMET

SUSI:

ROXAHARMICAELIERPANGPASABOG NG MGA KAPANGYARIHAN

SA KASAMAAN1 MARMAMUCAM ILACARIC- LORACAL ARCADEM- CORCEPTOR ARNALON-MIRASOLACTAM IRCAMPOL- REISUMAC

2 LUMICAM- MACTIM

SOLMIT- COMPORTEL ERENATAM- NOAOC


80AMELNET- SERERUM

MERMESIMINGATAN! NAKAMAMATAY NG MANGKUKULAM

KUNG ITAPAL SA SIKMURA1 JESBRUSARAM TEORFAM-UM-AM2 MOR-SIT-UNUM MALLEVENPANGSAKSAK SA MANGKUKULAMIHIHIP SA DALIRI AT IPATONG ITO

SA TUKTOK NG KINUKULAMCRUSAC MARTAVARAM

PADSOLIISO
BABARAGNAS

DEYUS DEUS

DEUM NAAC81BALABAL ESPIRITUAL (PROTEKSYON)ANTIPICAR

MILTUSIUM

HINU PITIRICSIUM

HAUT- HUMIT- HINUPITITUMPAMPASUKO SA MGA MASASAMANG ESPIRITUHOCMITAC

AMINATAC

HIPTAC

ECCE TUME VERHITUREMKAPAG NATIGALPO, ANO ANG IYONG GAGAWIN?A

DURUGIN ANG TIGALPO

(MAMILI ALINMAN SA BABA NITO AT USALIN SA SARILI NG BUONG PANANAMPALATAYA)1

RAM DICONUS DE CLAMBOMBUS

ZUCZIDUNUJIZ MAGDAG

ZINUJYNOTUDYZ MAGMAM


822 ZYX-OAIO-QYX-ZAZOZYZUZ3 YHUB YRUB MARURUB YGALMET


4 AZOEIOUD EIOVUHE VUCUHA ALPACAR ALPUIB

PATAMA-ULI SA SARILI (PAHIGOP ANG PAGBANGGIT: MAMILI SA ALINMAN DITO)1 JACAM JUCUM JACUM2 JUPHAUM HOLJHUM


83SABTISIHIS

3 SINSIMATIM MILIMATIM IN-UHMC

MAGPODER1 EIOUA AEUIA AEOUI OUIEA AEIUA EAOUI2 AWEWIT AMBRUZ ETRINUZ IZITRUZ OJIRUTIZ UGRITUJIZ3 IX-XIUZZ HOC-ZIAR VARIM HOX


84JAUACZ

OWA

OXUMPODER SA BUONG KATAWAN (WALANG PAPASOK NA TIGALPO SA LOOB NG 24 ORAS)AUWAIAOIAUIAOUE

UHAHAHAHAHICUAC

AUX YOD HAYAWHUM- XPANGBUWELTAAHA, PAX,

ACAX,

HAX, JAX,

JAH,

VUCOHADEPENSA SA LAHAT NG LABANANUSALIN BAGO UMALIS NG BAHAYEEMAE IOWAH VERWALAM ARCATAM RAMAELAM AWEH MESSIAWEH
85PANGKALAHATANAEIOU

EIOUA

IOUAE

OUAEI

UAEIO

MATAM

ARICA

TIVIT

ACIRA

MATAM

MACAM SATOR MITAM AVORA AREPO IDUNA COTOC TENET TUSUT AROVA OPERA ANUDI MACAM ROTAS MATIM

MICAM

IKEMA

CEPEC

AMEKI

MACIM

MORAM

OLEVA

RIVIR

AVELO

MAROM

AD MAJOREM DEI GLORIAM

ALPHA ET OMEGA


86PAHINA AT NILALAMAN

3

ANG 7 LAYUNIN NG D.E.U.S.(G.O.D.)

5 PAMILIN

8

ARAL UKOL SA PAGPOPONDO PARAAN NG PANANALANGIN

9

PAUNANG PANALANGIN

10 PANALANGIN
PARA SA BAWAT ARAW:

17 SAGRADONG PANGALAN ITO INGATAN: SUSI AT PONDO ITO

PANAWAGAN, INVOCACION, AT PODER

(USALIN SA ISIP BAGO BUMANGGIT

NG ORACION NA GAGAMITIN MULA SA AKLAT NA ITO)

PANAWAG SA KULAY-UBENG APOY ESPIRITUAL

UPANG DUMANTAY SA AKIN

18

PANGBASBAS PARA SA KAPAYAPAAN

PANALANGIN UPANG SAMAHAN NG DIYOS, AT ILIGTAS SA MADLANG PANGANIB

19

ANG MGA SAGRADONG PANGALAN NA SUSI SA MGA ORACION NA LABAN SA MASASAMA:

20

BALABAL NG PROTEKSYON

PODER ITO AT SUSI
8720

ITO AY 7 ESPIRITU KAY IHVH MABISANG SANGGALANG SA KAPANGANIBAN

22 PANGKONTRA

Binabanggit pa lamang sa isip ay nakokontra na ang ibang kapangyarihan sa paligid

23

PANGDUROG NG KAPANGYARIHANG

MULA SA MASAMA

NAKAKAWASAK NG KAPANGYARIHAN

24

PANGPASABOG NG MGA MASASAMANG

KAPANGYARIHAN

LATIGONG KIDLAT NA NAGWAWASAK SA MGA MASASAMANG ESPIRITU
AT LALANG SA PALIGID

PANTABOY SA MASASAMANG KAPANGYARIHAN

25

MGA PANGALANG SAGRADO ITO

(PODER ITO)

26

ANG 49 PANIRA NG MGA KAPANGYARIHAN

MULA SA KADILIMAN

36 PANGONTRA

38

PANSUPIL NG MAGULONG ISIP

PAMPAANDAR

PAMATAY NG TANIM NA GALIT

39

MGA ESPADA NG LIWANAG:88PANIRA NG MGA LALANG MULA SA MASAMA AT PANGWASAK NG MGA KAPANGYARIHAN MULA SA KASAMAAN

LAHAT NG MGA ITO AY MABISANG PANIRA NG MASAMANG KAPANGYARIHAN
AT NAKAKAPAGPASABOG NG MGA

MASASAMANG ESPIRITU

PANGALAN NG DIYOS YHWH, ANG DIYOS NG MGA DIYOS, PANGINOON NG MGA PANGINOON, ANG KAKILA-KILABOT NA DIYOS.

59

KALIGTASAN SA MGA KAAWAY NA TUMUTUGIS SA IYO AT GUMAGAWA NG MASAMA SA IYO

60

PAGHINGI NG KALAKASAN

61

MGA ESPIRITUAL NA ESPADA GINAGAMIT NA PANGLABAN SA MGA KAMPON NG KADILIMAN.

64

NAKAKASIRA AT NAKAKATANGGAL NG SAPI NA MASAMANG ESPIRITU, PALIPAD-HANGIN, KULAM,

AT MGA KATULAD NITO

(BABALA: MAAARING MAGRESULTA SA KAMATAYAN NG MANGKUKULAM ANG MGA PANAPAL NA ITO,
KUNG KAYA ISIPIN MABUTI

KUNG IYONG GAGAMITIN,

SAPAGKAT MAY PAGKAKATAON

NA NAMAMATAY ANG MGA MANGKUKULAM NA KUMUKULAM SA MGA TINAPALAN NITO)

67

PAMPAALIS NG MASAMANG ESPIRITU

AT MGA MASASAMANG KARGA,

PAMPASUKA NG MGA MASASAMANG KARGA89
GAMOT SA LAHAT AT PANGONTRA.

MABISANG PANGGAMUTAN SA LAHAT.

69

PODER BAGO MANGGAMOT AT BAGO LUMAKAD

PAGHILING NG KAPANGYARIHAN MULA SA DIYOS

74

MGA SAGRADONG PANGALAN NG DIYOS, NAHIHILINGAN NG MGA MABUBUTING BAGAY

76

PANABOG NG MGA MASASAMANG ESPIRITU

77

PAMATAY NG MASAMANG ESPIRITU PAKAINGATAN, SAPAGKAT MAAARI DING MAKAPATAY NG MANGKUKULAM

79 PANGKUWINTAS SA NAEESPIRITU

SA MAY MABIGAT NA KARAMDAMAN

DAHIL SA MASAMANG ESPIRITU

80

DEPENSA SA MASASAMANG ESPIRITU

INGATAN: NAKAMAMATAY NG MGA MANGKUKULAM PAG TINAPAL SA SIKMURA NG KINUKULAM

81

DEPENSA MULA SA DIYOS

82

MGA PANGALAN NA NAKAKAPAGPASUKO

NG MGA DEMONYO

KONTRA SA LAHAT NG TIGALPO

83

PANAPAL SA SINASAPIAN

UPANG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHAN90ANG MGA KAMAY

HINDI MAKADIDIKIT ANG MGA

MASASAMANG ESPIRITU

85 PANGKONTRA

PANGKOMBATE SA MASASAMANG ESPIRITU

PANGPASABOG NG MGA MASASAMANG PUWERSA

86

PANGLABAN SA MGA MASASAMA

PANGGAMUTAN

CONTRA SA BARANG

88

PANGDUROG: MADUDUROG ANG MGA MASASAMANG KAPANGYARIHAN

89

INGATAN! NAKAMAMATAY NG MGA MASASAMANG ESPIRITU AT MANGKUKULAM

90 NAKASUSUHETO SA MASAMA

PANGALANG SINUSUKUAN NG MGA

MANGKUKULAM AT MGA DEMONYO

DISCOMUNION SA MASAMANG ESPIRITU

91 PANGMADALIANG DEPENSA
SA LAHAT NG URI NG LABANAN

PANGPASABOG NG MGA KAPANGYARIHAN

SA KASAMAAN

92

INGATAN! NAKAMAMATAY NG MANGKUKULAM

KUNG ITAPAL SA SIKMURA

PANGSAKSAK SA MANGKUKULAM9193 BALABAL ESPIRITUAL
(PROTEKSYON)

PAMPASUKO SA MGA MASASAMANG ESPIRITU

93

KAPAG NATIGALPO, ANO ANG IYONG GAGAWIN?

96

PODER SA BUONG KATAWAN (WALANG PAPASOK NA TIGALPO SA LOOB NG 24 ORAS)

PANGBUWELTA

DEPENSA SA LAHAT NG LABANAN

97 PANGKALAHATAN


92