Lunes, Disyembre 3, 2012

PAGTAWAS SA TUBIG

KUMUHA NG ISANG TYPE WRITING PAPER
AT ITUPI SA 1/8
AT IPALOOB SA DAMIT NA NAGAMIT NA
O MARUMI NG MAY SAKIT,
NA WALA KANG SASAMBITIN NA ANOMAN,
AT SA KINABUKASAN ALAS SAIS NG UMAGA
AY BUKSAN ANG DAMIT NA MARUMI
AT PAG-KAKATIKLOP AT BAGO DAMPUTIN ANG TYPE WRITING PAPER
AY BANGGITIN MO ANG

YGMAC NA SABAY HIHIP NG PAKRUS SA PAPEL,
ISUNOD BANGGITIN ANG
YGSAC NA SABAY HIHIP NG PAKRUS SA PAPEL,
ISUNOD BANGGITIN ANG
SAPIRAC EGOSUM AT SABAY HIHIP ULI NG PAKRUS SA PAPEL
NA SABAY DAMPUT SA PAPEL,
KUMUHA NG ISANG PLANGGANANG MAY TUBIG AT BAGO ILAGAY ANG PAPEL SA TUBIG AY SAMBITIN ANG MGA SUMUSUNOD;
TUBIG NA MAKAPANGYARIHAN 
YGMAC ,
IKRUS ANG KAMAY SA TUBIG AT IKANAW ANG KAMAY SA TUBIG.
TUBIG NA MAKAPANGYARIHAN
YGSAC,
IKRUS ANG KAMAY SA TUBIG AT SABAY KANAW NG KAMAY SA TUBIG;
TUBIG NA MAKAPANGYARIHAN
SAPIRAC EGOSUM,
IKRUS ANG KAMAY SA TUBIG AT SABAY KANAW NG KAMAY SA TUBIG,
AT UNTI-UNTING ILUBOG ANG PAPEL SA TUBIG,
KUNG NAUUSOG AY MAGKAKAROON NG BULA SA PAPEL
AT KUNG NAKUKULAM NAMAN AY MAG-KAKAROON NG SALITA O LARAWAN ANG PAPEL.

PODER

BENEDICTAM REENADICTAM VENIT MACULATAM
ELEBATE ELEBILA ELECULAPA ELEBINA
EGRA EGRAYOM EGROMIT EREYSUM AYISMOTUM
PODERAN MO AKO SA LAHAT NG ORAS

PANALANGIN SA MEDALYANG NAG PAPASUSO

Oh, Butihing Inang Makapangyarihan
Na Sa Akin Ay Nag Aampon At
Nagpadala Na Sa Lubos Kong Paniniwala At
Pananalig Sa Iyong Kabanal- Banalang Kapangyarihan At
Kadakilaan Ay Isanggalang At Iligtas Mo Po Ako Sa Kabagsikan Ng Daigdig Na Ito,
Habang Ako Ay Nabubuhay Sa Ibabaw Ng Lupa Sa Pamamagitan Ng Iyong Kadakilaan.
Aumen Isusa Sa Biyaya Ako Ay Pasaganain At
Sa Hirap At Ginhawa Jey Jey Jepma Veni Creator Espiritu Mentis Tuorum,
Vecite Emple Superne Graciae Quito Creaste Facrore
Que Deceris Para Elitos Altiune Domun Dei
Uzuyun Nuyuzuyun Nuyunuzunuyun Nuyunuzuzunuyun Nuyuzuyuzun Amacor,
Atalog, Asarog, Arcum, Azuv, Aum, Acram, Acradam, Acbaram Barati Noana Noano Ynurum Egosum Sacratam Presedeum Librame Cristo Belator Salus Animarum Alleluya Viva Jesus Virgo Jesus Salvame Guam Beditas Est Potentis Viva Crux Dedis Alleluya Pad Soliso Babaragnes Deus Deus Delim Naac Amen.
Uzuyun Aoc Yudoc Aecam Misit Salva Laray Cabal Adoc Jesus
Deus Te Domini Inri E.deus G.deus D.deus Deus Deus Deus Egosum Gavivit Deus Laudebus Virgines Super Misus Pactenit Egulhum Hum Sancta Mater Dei+
Marmatam+
Acab+
Soliman+
Acab Adio Erem Sibac Salva La Sancta+
Erays Marmatam+
Anator De Maittam Ana Sacva Uctum Nubectum Oha Eha Eho, Oga Ega Ego, Jua Ahu Hai, Jah Aui Jah Aha Hah, Yahaweh Jehuaha Maciah, Resurge Superator Rabbi Susetator Cristo Belator Salus Animarum Aleluya Aleluya Aleluya Supnerit Puratis Boac Hoc Sium Han Actacsis Costodiale Peruptia.+

PANALANGIN SA 4 NA HALIGI NG MUNDO

1. ASVURAC EGOSUM
2.ASVASIB MUMDUM
3.SIRAAT EXCELSIS DOMINE
4.CIBAHAC PATER

LOS CUATRO SANCTUS EVANGELIUS, 
MARCUM,
MATEUM,
LUCAM ET JUANEM EVANGELISTAM
QUE CHRISTE EVANGELIUM PERCUA-TOR
MUNDI PARTI DIVOLGARUNT IPSIS SUIS MERITES ET PRAE-CIBUS
HACTEM POTESTATEM AETERNO ISTO ET AB OMNIBUS
CHRISTIANORUM FINIBUS AB EUDEM DOMINO NOSTRO JESUCHRISTE
OBTINE MEI ET FULGARE ET FILI, AMEN +

PANALANGIN AT PINAGKAISAHAN NG BUAN AT ARAW( KABAL AT KUNAT)

GRATIAM DEUM PERPETUAM ECCLESIAM CATHOLICAM,
NGAYON KO NA PO TUTURAN
ANG LIHIM NG INYONG PANGALAN
HARI KA PO NG BATO AT BAKAL,
DEUS MORUM,
DEUS MORAM,
DEUS MEORUAM,
DEUS MITOS,
DEUS MISTOLAM,
DEUS MORAMNIA,
DEUS MILIM,
DEUS MIRIM,
DEUS MIRBAEL,
DEUS MIRBALAM,
DEUS MIHITANA,
DEUS MIQUITANA,
SANCTA EMERENCIANA,
ASAJE, ATAQUE ATOLAGE.+

PAMBALISA AT PAMPABALIK SA UMALIS

GAMIT: 1 KANDILANG PUTI NA SPERMA
PASIMULA NG PAG-GANAP:
PAPASIKAT O PAPALUBOG ANG ARAW AY PWEDE,
7 ARAW NA GAGAMPANAN NA MAGSISIMULA NG
BIERNES.
SINDIHAN ANG KANDILA AT
MAGDASAL NG 
7 SUMASAMPALATAYA,
7 AMA NAMIN AT
7 ABA GINOONG MARIA
HANGGANG SA IKAMAMATAY,
SIYA NAWA,
PAGKATAPOS DASALIN ANG ABA GINOONG MARIA,,

CRUPNISIUM ICSUIMTISE SECVIUM EGOSUM HUM CIUDAD LONTAY LUMAY CUICALAY SUBTRINITAS JUBSUB RATAL IGMAS,,

SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS ADONADAM REHOP OGNAT SAUGNAT REX CHRISTUM DEUM IN DEUM MEUM ABAAM ABELIM ABEIS ABEISTE

AT TAWAGIN ANG PANGALAN NG TAONG UMALIS O BABALISAHIN AT ISUNOD
ANG ORACIONG ITO

ARAM ACDAM ACSIDAM VUC VUOC VAUC TAUOC JEUB
BUCULUM BALALAM BIAM-AM DIDIC DEO DEO JESUS,

SAMBITIN ULI ANG PANGALAN NG
TAONG UMALIS O BABALISAHIN AT ISUNOD

SAMBITIN ITO
HUWAG KANG MAKATULOG,
HUWAG KANG MAKAKAIN,
HUWAG KANG MAPALAGAY SA ARAW AT GABI
KUNG HINDI AKO ANG IISIPIN,
AALALAHANIN MO,
ANOMAN ANG GINA-GAWA MO
AKO ANG IYONG HAHANAPIN.

HAYAANG MAY SINDI ANG KANDILA SA
LOOB NG 7 MINUTO.

pag papalakas ng medalyon, orasyon, mutya atbp.

+ magdarasal ako ng siyam na misteryo iaalay ko sa santisima trinidad sa lahat ng mga santo at santa sa aking anghel na taga tanud at sa (name ng palalakasin nyo na ora or medalyun or mutya)

+koram-eyom-inesem-enowan-bilorim-krisaram-mowen-desam-aratom-aksum-okram-bekream 3X +

+koram-eyom-inesem-enowan-bilorim-krisaram-mowen-desam-aratom-aksum-okram-bekream 3X +

+koram-eyom-inesem-enowan-bilorim-krisaram-mowen-desam-aratom-aksum-okram-bekream 3X +
bangitin ang orasyon nyo sabay ihip sa dibdib...

ORACION NI SAN BENITO SA BARIL

+satum peccatum peccabit christum liberatum
opera opera libre dei todo per ques armas
fuego mabasag mabiyak saoc lusac


+VINCE ALIMALIHO LALAHO
KATAKITI LALAHO LUMAHIRA
ANG MGA BALA NG BARIL
AKO'Y LIHISAN

ORACION NI SAN BENITO

UPANG DI KIBUIN NG KAAWAY

Juag impacem Juag iledsum
Juag inidoromiam Juag inocodisim
Juag iniripiscam Juag ninyo akong
kikibuin sa aking tayo

ORACION NI SAN BENITO

KALIGTASAN SA LAHAT

Juag y davum
Juag y dignum
Juag y diam
Juag y dignatam
Juag y regnim
Juag y ripsius
Juag y tuus
Ligtas ako sa lahat

GAYUMA

Sa pasimula ng pag-ganap nito ay sa araw ng friday,
sa unang pagganap nito ay isa sa papalubog ang araw at
isa sa bago matulog.
gabi gabing gagampanan hanggang sa
ikapitong friday,
magdasal ng 1 pater noster
1 el ave maria
1 gloria patri at
1 la salve,
at banggiting 3 beses na paulit ulit ang mga sumusunod,
ICOBUS IMATRIMONUS IN NOMINE
PATRI ET FILIO ET ESPIRITU SANCTO
(banggiting ang pangalan at apelyido ng tao )
MANAUT SA UBOD AT HIMAYMAY NG IYONG UTAK AT ISIPAN,
SAMPU NG IYONG
PUSO'T KALOOBAN NA WALA KANG TANGING MAMAHALIN AT PAGKAKALOOBAN
NG IYONG PAGMAMAHAL AT KAPURIHAN KUNG HINDI AKO LAMANG
E.DEUS G.DEUS
D.DEUS DEUS DEUS DEUS
(banggiting ang pangalan at apelyido ng tao)
EGOSUM DEUS
(banggitin ang pangalan at apelyido ng tao)
GOBERNATUM DEUM
(banggitin ang pangalan at apelyido ng tao)
HINDI KA MAKAKATULOG AT LAGI MO AKONG HAHANAPIN SA TUWI
TUWINA.

yamashita treasure codes 11-20


YAMASHITA TREASURE CODES page 1-10